Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
THIÊN PHÁP - UY LINH. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Tuesday, 02 September 2014 11:26

Thân Xác Con Người … Có Tuổi Thọ - Thiên Định … !

Nghịch Lại Luật Trời Là Không Còn Gì Hết ?

ĐỊA PHÁP - PHÂN ĐỊNH

Thần Chủ …=>… Thần Học … Là Vĩnh Viễn Uy Linh … ?

Sống Gửi Thác Về Quy Luật Không Thay Đổi !

......................................................

Last Updated on Saturday, 28 November 2015 01:12
Read more...
 
Thiên Sứ - 19 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 04 May 2015 21:08

“ … Thiên Sứ … “

13-h … 03-p … 27/11/2015.

.

ĐCS-VN … Nghe PC … Đạo Lý … Giống Nòi Dân Tộc.

PC … Chứng Minh … Toàn Cầu … Chấp Nhận Sự Thật :

Người Việt Tôn Giáo ~ Vũ Khí … Thượng Cổ Văn Minh … !

Nỏ Máy ~ Đạo Thánh … Không Thể … Phản Bác Được … ?

.

Lý Do Gì … ĐCS-VN … Dìm Triệt Tôn Giáo … Việt … !

Lý Do Gì … ĐCS-VN … Chống Đối PC … Lãnh Đạo … ?

Hỏi … Toàn Cầu … Nước Nào Có Nền Văn Minh … :

Lâu Đời Hơn … Nền Văn Minh Bách Việt … Không.

.

“ Pháp Chủ Không Kể Công … Với Dân ~ Với Nước … !

Nhưng … Lịch Sử VN … 4000-N Văn Hiến … Ai Hơn … ? “

ĐCS-VN Đã … Vì Lợi Ích … Của Một Nhóm Người … !

Làm Đủ Chuyện Xấu … Giờ Trả Giá … Oan Không … ?

.

“ … Trả Lời Đi … ! “

 

 

 

07-h … 47-p … 29/10/2015.

.

“ Bọn Cộng Sản VN - Nghe Cho Rõ Đạo Lý … !

Đã Là Lãnh Tụ … Uy Tín … Là Tối Trọng … ? “

Lãnh Tụ Của ĐCS-VN … Suy Tôn Hồ Chí Minh :

( Uy Tín … Kiểu Gì … Khi Lừa Bịp … Đủ Kiểu. )

.

Giấy Không Gói Được Lửa - Sự Thật Đã Rõ … !

Thần Tượng ĐCS … Xây Dựng Đã Xụp Đổ Rồi :

Giờ … Có Ca Tụng - Cũng Chỉ Là … Vô Ích … ?

Ai Cũng Đã Biết … Nguyễn Tất Thành Đểu Cáng :

.

“ Hội Nghị Paris Lừa … Con Gái Quan Đề Thám … !

Tráo Trở - Tranh Dành Danh Phận … Tuyên Ngôn … ? “

“ Miệng … Thì Hút Thuốc Thơm 3 Số … Hộp Sắt … !

Lính Đánh Thắng Trận - Mời Thuốc Lá … Rẻ Tiền … ? “

.

Vợ … Thì Cả Đống … Con Đẻ … Rõ => Cả Đàn … !

Lừa Bịp … Không Vợ, Không Con - Đời Cống Hiến :

Hỏi Rằng … Một Người … Đạo Đức Cá Nhân Vậy.

Tư Cách Gì … Để Người Khác Tôn Trọng Đây … ?

.

“ … Ca Tụng … Là Thừa … ? “

 

 

 

02-h … 52-p … 14/10/2015.
.

PC … => Khai Sáng Cho Các Phu Nhân - Tôn Chủ.

Đã Làm Tôn Chủ - Gánh Sứ Mệnh … Giúp Đời … :

“ Cuộc Đời … Cá Nhân … Rõ … Phải Gạt Bỏ Hết … !

Sống … Để Hoàn Thành Sứ Mệnh - Một Tôn Chủ … ? “

.

“ Việc PN Thụ Thai … Tại Sao … Gọi Máu Rồng … !

Máu Của PC … Cũng Như Máu Người Khác Thôi … ? “

Nhưng … Tinh Tú Nhà Trời … Đầu Thai Hạ Giới … :

( Bao Giờ Cũng Chọn … Phụ Mẫu - Có Điều Kiện. )

.

PC - Thiên Sứ … Ngọc Đế Dáng Hạ … Giúp Đời … !

Sự Nghiệp … Cần Có Hậu Thế … Để … Tiếp Nối … :

Tinh Tú Nhà Trời … Sứ Mệnh … Mới Đầu Thai … ?

( Các Phu Nhân … Cần Hiểu Thật Rõ … Việc Này. )

.

“ Khác Hẳn … Sự Đầu Thai Luân Hồi - Nợ Kiếp … !

Cha Nợ Con … Đầu Thai … Để Hành Hạ Nhau … ? “

Là Bài Học … Đầu Tiên … PC … Dậy Phu Nhân … :

( Kiến Thức Của Một Tôn Chủ … Là … Tôn Chỉ. )

.

Mà Tôn Chỉ … Lực Lượng Vũ Trang … Nhân Dân :

Không Thể Là Xôi Thịt ~ Quyền Lợi … Cá Nhân … !

Tôn Chỉ … Quân Lực QDĐ … Thánh Thiện ~ Vì Dân.

Kiến Thức PN-TC Cần => Đạo Làm Người Thánh Thiện … ?

.

Thánh Thiện … Không Có Nghĩa Nhân Từ … Hiền ~ Lành.

Thiện Và Ác … Cần … Định Nghĩa … Chính Xác Hơn … :

Chuyện Xưa … Trẻ Nghịch - Chèo Lên Cổng Làng Đái … !

Quan Văn Đi Qua … Gọi Xuống … Thưởng Thêm Tiền … ?

.

“ Thế Rồi … Quen Thói Nghịch - Đái … Cổng Làng … !

Quan Võ Đi Qua … Gọi Xuống … Giết … Tại Chỗ … ? “

“ Muốn Dậy Được Quan Quân - Đi Theo Hướng Thiện … !

Cần … Có Đạo Lý - Triết Học … Mới … Phục Chúng … ? “

.

“ Phải Có Tấm Gương - Làm Tôn Chỉ … Nhà Binh … !

Bắn Giết … Để Có Tiền - Ham Lợi … Lẽ Thường … ? “

“ Đó Là Chủ Nghĩa … Tư Hữu ~ Lợi Ích Nhóm … !

Đời Không Có Chó … Bắt Mèo … Phải Ăn Cứt … ? “

.

“ Binh Lính Ăn Tiền Phản - Bởi Tham … Là Thường … !

Đạo Làm Người … Chủ Nghĩa - Sống … Chỉ Vì Tiền … ? “

( Nếu … Được Giáo Dục … Sẽ Sống Theo Đạo Lý … !

Binh Lính … Mà Có Đạo )=> … Sẽ … Tử Vì Đạo … ?

.

“ Lẽ Sống … Vì Tiền … Thì … Sẽ Chết Vì Tiền … !

Tôn Chủ … Phải Sống … Để Binh Lính Suy Tôn … ? “

( Hy Sinh … Vì Đạo … Giúp Đời … Được Hạnh Phúc … !

Muốn Vậy … Học Đạo )=> Biết Rõ … Để Gương Mẫu … ?

.

Kiến Thức Phổ Cập Trường Lớp … Không Cần Học … :

( Trường Lớp Phổ Cập … Là Dậy Người Bình Thường. )

“ Sinh Con Xong - Pháp Chủ … Dậy Vợ ~ Dậy Con … !

Đạo … Để Làm Người … Trị Quốc - Bình Thiên Hạ … ? “

.

“ … Rõ Chưa … ? “

.
“ Phục Thiện … Phải … Từ Gốc Rễ … Của Xã Hội … !

Phục Thiện Lẽ Sống Trước … Đạo Giáo … Mới An … ? “

Last Updated on Sunday, 29 November 2015 15:43
Read more...
 
Thiên Sứ - 18 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 04 May 2015 12:39

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 02:45
Read more...
 
Thiên Sứ - 17 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Sunday, 03 May 2015 17:18

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 02:46
Read more...
 
Thiên Sứ - 16 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Sunday, 03 May 2015 04:54

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 02:48
Read more...
 
Thiên Sứ - 15 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 02 May 2015 22:39

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 02:48
Read more...
 
Thiên Sứ - 14 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 01 May 2015 06:25

 

Last Updated on Sunday, 03 May 2015 01:05
Read more...
 
Thiên Sứ - 13 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 April 2015 14:24

Last Updated on Friday, 01 May 2015 06:28
Read more...
 
Thiên Sứ - 12 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 29 April 2015 15:31

Last Updated on Thursday, 30 April 2015 18:03
Read more...
 
Thiên Sứ - 11 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 29 April 2015 01:03

Last Updated on Wednesday, 29 April 2015 15:37
Read more...
 

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

GIÚP : CÓ PHÁP LỰC

KHAI MỞ GIÁC QUAN

THUẬT HỌC KỲ MÔN

TỬ VI :

 

Người tu học bộ môn Tử Vi điều quan trọng và khó nhất, đó là giải đoán lá số, đoán phúc họa - đường đời, của người xin lá số.

Liên kết - Hợp tác