Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Tiết Chế - Chính Trị PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 01 September 2014 10:41

“ Quy Hoạch Địa Cầu - Các Nước Phải Tuân Thủ … !

Trừ Khi … Pháp Chủ Chỉ Định … Mọi Liên Kết … ? “

.

“ Để Bảo Vệ Quyền Lợi … Khu Vực … ? “

.

Pháp Chủ Giải Thích - Chế Độ Quốc Hội

Pháp Chủ - Bầu Cử

Giao Kết Tôn Giáo

Pháp Chủ - Giáo Đời

Thiên Pháp - Uy Linh

Chỉ Dẫn - Hội Đồng Quyền Lợi Các Dân Tộc ... :

.

Bẩy Trăm Năm Trước … Đất Việt Có Tiết Chế … !

Quốc Công - Tướng Quốc Trần Hưng Đạo Đại Vương.

Đất Việt Thời Nay … Có Pháp Chủ … Tiết Chế … !

Quy Hoạch Địa Cầu … Lập Chế Độ Quốc Hội …

.

“ ... Tay Không Tấc Sắt … ! “

Tiết Chế - Chính Trị

Pháp Chủ - Hứa Hôn

Pháp Chủ - Ủy Quyền Cho Liên Minh Châu Âu

 

 

22-h   22-p   2/9/2014.

Pháp Chủ … Yêu Cầu QH … Ý … Đầu Tư Chính Trị

Cho Chủ Tịch Đảng Dân Chủ … Người Kinh Bắc … :

( LD Sản Xuất Xe Vespa ~ Chuyển Giao Công Nghệ …

Ký … 20 Năm )=> Nhà Máy Đặt Tại … Bắc Ninh … ! “

.

( Liên Doanh - Sản Xuất Và Chuyển Giao Công Nghệ …

Bình Nước Nóng Lạnh )=> N-M Đặt Tại Thái Bình … ! “

Ký …20 Năm … Trực Tiếp Với CT Đảng Dân Chủ …

Đưa Giá Thành Sản Phẩm … Thấp Xuống - Cạnh Tranh.

.

“ … Ngay … ! “

 

 

 

17-h   00-p   2/9/2014.

Nông Quốc Tuấn - Đánh Xập Công Ty FPT - Tức Khắc ... !

Công Ty Này ...=>... Là Bè Cánh ... Vũ Đức Đam ... ?

Cho Chúng Đứt Hết Mạng - Khách Hàng ... Bắt Đền ... !

Cho Quân ... Đánh Xập ... Hệ Thống Quản Trị Mạng ... ?

.

Vũ Đức Đam - Cổ Phần Đấy ... !

.

" Anh Em Tôn Giáo ... Thế Giới ... Giúp Pháp Chủ ... Sử ... !

Đánh Xập Hệ Thống Điều Hành Của Công Ty => FPT ... vn ... ? "

.

" Chúng Cấu Kết CT Điện Đoại - Đồng Loạt Cắt ... Internet ... ! "

.

Đồng Chí Phòng ... Không Nghe Lời ... Ăn Tiền Bậy ... :

Giờ ... Phút Quyết Định ... Thì Chúng Cho Cắt Điện ... !

Ăn Tiền Công Ty FPT - Chúng Cắt Internet ... Hết Làm ... !

Ăn Tiền ... Mobiphone ~ Viettel Chúng Cắt Mạng ... Hận Thật.

.

" Ban Chủ Thể Quốc Hội - Biểu Quyết Tức Khắc ... :

Thay Toàn Bộ Hệ Thống Lãnh Đạo Mobiphone ~ Viettel. "

 

 

 

13-h   53-p   2/9/2014.

Pháp Chủ Pháp Lệnh … Lôi, Phong, Vũ, Điện … Nghe … :

“ Dáng Thiên Tai Hủy Diệt … Đất Miền Đông Ukraina … !

Giết Sạnh Bọn Người Nga … Đang Nghịch Ý Trời … ? “

Bọn Người Này … Đang … Cấu Kết Putin Làm Loạn …

.

“ … Chấp Pháp … ! “

 

 

 

8-h   38-p   2/9/2014.

Quốc Hội 38 Nước … Công Văn Yêu Cầu Rõ … :

Hội Đồng Quyền Lợi VN Trả Tiền BQCDQH … Ngay

Cho Pháp … Chủ Gấp … Lệc Là … Cấm Vận … !

Rút Lại Mọi Đầu Tư Cho Việt Nam … Tức Khắc … ?

.

“ Dùng Quân Đội - Đón Pháp Chủ Đi … ! “

.

“ Giờ - Pháp Chủ Tạm Dừng … Lấy Phu Nhân Nga … !

Thằng PuTin Phải Từ Chức … Pháp Chủ Mới Lấy … ! “

.

Pháp Chủ Yêu Cầu Tòa Thánh Vatican Tác Chiến … !

Yêu Cầu … Anh Em Tôn Giáo … Thế Giới ... TC … !

Đánh Xập … Các Công Ty Nga Trên Toàn Cầu … ?

Cấm Các Nước … Được Phép Nhập Cảnh Hàng Nga.

.

.

“ … Nhất Là Vũ Khí … ! “

.

( Lệc … Giết Lãnh Đạo … Cục Xuất Nhập Cảnh. )

.

Thằng Putin Cầm Đầu … Phá Chế Độ Quốc Hội …

Là Hạnh Phúc … Của Trăm Họ Trên Thế Giới … “

Không Diệt Thằng Này … Cả Thế Giới … Tác Loạn.

Nó Giật Dây … VN … Phá … 14 Phu Nhân K-H … ?

.

“ … Không Thể Để Putin ... Tồn Tại … ! “

.

“ Pháp Chủ Nhắc Chính Đảng Nga … Hiểu Cho Rõ … :

Putin … Chủ Mưu Bắt Cóc Máy Bay … Phải Bỏ … ? “

.

Nếu Không … Rõ => Chính Đảng Nga Là Đồng Phạm … !

Pháp Chủ Sẽ Đòi Chính Đảng Nga - Trả Con Tin BCMB. 

.

Không Trả Con Tin - Dáng Thiên Tai ~ Cho Nước Nga Thành Miếng Bánh.

Nuốn Gọn Toàn Bộ Nước Nga ... Xóa Sổ N-G Trên Bản Đồ Thế Giới ... ?

.

"  Nga ... Đã Có ...=>... Bộ Binh Cơ Động ... !

Biết Rõ ... Tấn Công Là Khỏi Chống Đỡ ... ? "

.

“ Hạn Cho Chính Đảng => Nga 72-h … Phải Khật … Putin ...

Lệch … Dáng Thiên Tai … Nước Nga Nát Bét … Mới Đánh. “

.

Các Nước Lớn ~ Có Liền Biên Giới Nga ~ Chế Độ Quốc Hội … !

Chính Đảng Nga Không Trả Con Tin - Đã Bắt Cóc Máy Bay … :

.

“ Mỗi Nước Một Phần - Chia Nhau Nuốt … Luôn. “

 

 

 

7-h   52-p   2/9/2014.

Vũ Trụ ~ Thiên Hà … Đều Có Đạo … Biến Dịch … !

Vạn Vật Sinh Tồn … Luôn Thay Đổi Không Ngừng.

Con Người ~ Động Thực Vật … Đất Đá Vậy Luôn …

( Hấp Thụ Tinh Khí … Ắt Thành Tinh )=>… Tạo Hóa … ?

.

Đạo Con Người … Là Lấy Đức … Để Phục Chúng … !

Sống Có Tình Nghĩa ~ Đức Độ … Đời Trọng … Tôn … ?

Kẻ Làm Quân Vương : ... Đức … Là Sống … Vì Dân … !

Đạo … Vốn Từ Lý … Nhân Loại Cần … Mới Rõ … :

.

Người Sống Vô Đạo - Rõ Là … Không Cần Lý … !

Lứa Đôi ~ Ruột Thịt … Mọi Quan Hệ … Xã Hội …

Không Có Đạo Lý … Ắt Tác Loạn … Luân Thường …

Thầy Trò ~ Bạn Hữu …V…V… Là Trời Định Cơ Duyên :

.

“ Sống… Trái Đạo Trời - Không … Kết Cục Tốt Đẹp … ! “

( Đồng Chí Phòng ~ Nông Quốc Tuấn )=> Pháp Chủ Nhắc :

( Người Thắt Nút … Là Người Biết …)=>… Gỡ Nút Thắt … !

( Đã Nhấc Được Lên - Muốn Đặt Xuống )=>… Dễ Không … ?

.

“ … Đạo Là Vậy … ! “

 

 

 

11-h   33-p   1/9/2014.

Trước Khi Đi ... Pháp Chủ Yêu Cầu Liên Minh Châu Âu :

Đầu Tư Chính Trị Cho Tổng Cục An Ninh 1 = Như TC-AN2.

Lãnh Đạo ~ Như Chiến Sĩ => Mỗi Người 1 Xe Máy Vespa ... !

Mọi Hoạt Động ... Của Thế Giới Tại VN ... Sẽ Thuận Lợi ... ?

.

" Pháp Chủ Muốn Nghỉ Dưỡng Tại Đức Vài Ngày ... !

Trước Khi ... Hôn Lễ ... Để Bảo Đảm Sức Khỏe ... ? "

.

Cái Giá Của Việc … Cò Quay Pháp Chủ … Đòi Ăn Tiền … !

Là Toàn Bộ Đảng CS - Phải Đứng Đường Nhặt Rác ... ?

.

Tiền Bản Quyền - Là Mầu Cờ Sắc Áo Của Pháp Chủ … !

Nếu Pháp Chủ Để Bọn Tham Quan Đè Ra … Ăn Chặn … ?

.

“ Pháp Chủ - Uy Với Ai Nữa … !

Cứ Đúng Chiều Mai Là Bay … ? “

 

 

 

21-h   21-p   1/9/2014.

Này Bọn Văn Nhân … Lộn Tông Nghịch Giống … Nghe … !

Chúng Bay … Tay Chân Tham Quan Đảng Cộng Sản … :

Chính Trung Ương Đảng CS … Phế ... Hồ Chủ Tịch …

Hủy Bỏ …" HCT Tuyên Ngôn Độc Lập - Đa Đảng … ? "

.

Giờ … Mèo Khóc Chuột … Hồ Chủ Tịch Với Ai … ?

Công Cuộc Cách Mạng … Là 3 Đảng Cùng Chiến … :

Đến Khi Thành Công … Đảng Cộng Sản … Lật Lọng

Đuổi Giết … 2 Đảng Còn Lại … Chối Cãi Không … ?

.

Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam … !

Là Do Ba, Đồng, Chinh … Sáng Lập Lên … Ok …

Pháp Chủ … Đòi Công Bằng ... Cho Hồ Chủ Tịch.

Cho Nông Quốc Tuấn … Cháu Đích Tôn Của HCT :

.

Lãnh Đạo Quốc Gia … ( Kẻ Nào Có Tài … Bật … !

Luôn Đi )=>… Dân VN … Lạ Gì … Đài Nói Bậy … ?

.

“ Lẽ Phải Luôn Thuộc Về Kẻ Mạnh … !

Kẻ Nào Mạnh Hơn Pháp Chủ … Ok … “

.

“ … Luôn … ! “

.

“ Chúng Bay Nói Xuông - Pháp Chủ Nói Bằng Tiền … !

Quân Dân Nghe Ai …=> Tự Chúng Bay Hiểu Rõ … ? “

 

 

 

20-h   12-p   1/9/2014.

Pháp Chủ Công Bố … ( Trung Quốc … Đã … Đa Đảng … :

Đảng Lao Động VN Là Chính Đảng )=>… Xuyên Suốt … !

Nay Pháp Chủ … Kết Thân Với Tòa Thánh Vatican …

1 Phu Nhân - SP … : “ Quốc Chủ Thiên Chúa LMCÂ. “

.

“ Tòa Thánh Vatican Đưa Phu Nhân Sang Đức … !

Pháp Chủ Lấy 2 Phu Nhân … Một Lúc Luôn … ? “

.

“ … Thống Nhất Vậy … ! “

.

Trọng Trách Của “ Quốc Chủ Thiên Chúa Liên Minh Châu Âu “ :

Là Giải Quyết … Việc Hôn Phối - Không Biên Giới Tôn Giáo … !

.

( Pháp Chủ - Có Pháp ... ? )

.

“ Trụ Sở … Của Quốc Chủ Thiên Chúa Liên Minh Châu Âu … :

Đặt Gần TS Của Quốc Chủ Các Dân Tộc LM Châu Âu … ! “

.

“ … Pháp Chủ - Dễ Quản … ? “

 

 

 

18-h   48-p   1/9/2014.

“ … TC An Ninh 2 … An Ninh Nội Địa - BCA … :

Sao Mang Trên Mũ … Là Của Nội Chính TUĐCSVN.”

Giờ Đảng Dân Chủ => Chính Đảng … Quản Nội Chính

Nhiệm Vụ TCAN-2 … Là =>... Thay Hệ Thống Bí Thư … !

.

Từ Giờ ~ Mãi Mãi … Đảng Nào Làm Chính Đảng … !

Thì Lực Lượng Vũ Trang - Vẫn Là Trung Lập … ?

.

“ … Ngay … ? “

.

( Bất Cứ Kẻ Nào Chống Đối - Bắt Truy Tố Trước Tòa … ? )

.

“ Pháp Chủ Yêu Cầu … Liên Minh Châu Âu … Tài Trợ Chính Trị … !

Cho Cán Bộ ~ Chiến Sỹ TC-AN2 => Mỗi Người Một Xe Máy Vespa. “

.

“ … Ok … ! “

 

 

 

16-h   46-p   1/9/2014.

“ Chủ Tịch HĐCDTVN … Giờ Đã Là Không Đảng Phái,

Thực Thi … Biểu Quyết Của Ban Chủ Thể … Mau … ! “

Chi Trả Tiền Bản Quyền … Chế Độ Quốc Hội … ?

2 Năm VN Đã Sử Dụng ... + 1 Năm … Trả Trước … :

.

“ Tổng Cộng Là 360 Cây Vàng Miếng … !

Trả Ngay Cho Pháp Chủ - Khẩn Trương. “

.

“ Pháp Chủ Cần Khoản Tiền Này Để Giải Quyết … :

Việc Nhà ~ Bàn Giao Một Số Việc … Gia Tộc … ! “

.

“ … Ngay … ! “

.

“ Pháp Chủ Xuất Ngoại … Rách Nát Thế Này Sao … ?

Quốc Thể Nhục Nhã … Chưa Đủ Sao - Hội Đồng … ! “

.

Đảng Dân Chủ ... Được TG Công Nhận - Chính Đảng … !

Toàn Bộ Quân Ủy … Đã Vui Vẻ … Nhận Hưu … ?

Giờ Còn Kẻ Nào … Đe Dọa … Cản Trở … Việc … :

Chi Trả Tiền Bản Quyền … Cho Pháp Chủ Nữa … ? “

.

“ Haaaaaaaaa … ! “

 

Last Updated on Tuesday, 02 September 2014 15:34
Read more...
 
LOẠN ÂM - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 18 June 2014 00:13

Việt Nam Loạn Âm … Do Chính Trị … Phát Sinh … !

Chế Độ Nhà Nước … Muốn Mê Hoặc Lòng Người … ?

Thầy Bà Thất Đức … Xúi Chính Quyền Làm Bậy … !

Cúng Tế Âm Binh … Kiểu Nghịch Đạo … Hại Đời … ?

Pháp Chủ ... Nói Cho Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân => Biết Tình Hình Việt Nam ... Đang Loạn Âm … Kiểu Gì … :

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:02
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

Vạn Vật Đều Có … Giá Trị Riêng … Hữu Ích … !

Muôn Loài Đều Biến Dịch > Sinh Tồn ~ Chuyển Hóa

Người Có Đạo … Trời > Đất > Vạn Vật ... Có Đạo

Ngộ Đạo => Là Hiểu Về Quy Luật … Tự Nhiên … !

5-h   5-p   18/6/2014.

Trời Ban Sứ Mệnh … Pháp Chủ Là Người … :

Cầm Pháp Chế Nhà Trời … Giúp Nhân Gian …

Bình Định Loạn Âm … Phục Nhân Hướng Đạo … !

Đạo Sống Làm Người … Phải Có Đức Nhân … ?

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:06
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
KIM CANG ĐẠI PHÁP - Do Đức Đạt Ma Sư Tổ Sáng Lập, Là Nội Công Thượng Thừa Võ Học. Kim Cang Bất Hoại > Vừa Dưỡng Sinh Triệt Tiêu Bệnh Tật, Tinh Túy Của Phật Pháp Đạo Học. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 May 2013 19:42

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 07:25
Read more...
 
ĐẠO THÁNH - ĐẤT VIỆT : Tôn Thờ Chủ Nghĩa Quyền Lực, Lấy Triết Học Tam Giáo : ( Phật - Nho - Lão )=> Làm Lề Luật. Âm Dương Đồng Nhất Lý - Thiện Ác Báo Ứng Ngay. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 14 December 2011 06:38


HẦU BÓNG ĐỒNG CHÍ

( Giá Đồng thứ 37 - của Công Đồng Bốn Phủ )

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 18:45
Read more...
 
GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V… PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 19 August 2011 23:06

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:31
Read more...
 
ĐÀO TẠO - DỤNG PHÁP => HẦU ÂM : Dành Cho Những Người Có Căn Hầu Đồng … Bóng Thánh => Của Trần Triều > Bốn Phủ Công Đồng. Không Cần Phải Giải Căn, Vẫn Tránh Được … Lệ Thuộc … “Tốn Kém > Hao Tổn “ Kinh Tế Vật Chất. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 23 July 2011 06:23

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:38
Read more...
 
THẦN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG LÀ GÌ ?.........SAO LẠI CHỮA ĐƯỢC BỆNH ?.........VÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ KHAO KHÁT CỦA NHIỀU NGƯỜI. PDF Print E-mail

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THẦN HỌC:

           Thần Học Phương Đông là một bộ môn khoa học tâm linh huyền bí đối với quan niệm của những người bình thường. Và là chuyên khoa về học thức linh diệu, đối với những người thận trọng trong quan niệm về khoa học biện chứng.

Thần Học Phương Đông giúp những người tu luyện ứng dụng được sức mạnh tâm linh dựa trên nền tảng của văn hoá Phương Đông, để phục vụ những nhu cầu cần thiết hữu ích, đối với cuộc sống của nhân loại, như sức khoẻ, trí tuệ, tài năng, phúc lộc…v…v…

Hơn nữa là Thần Học Phương Đông không mang mầu sắc của tôn giáo, mà hoàn toàn là khoa học, tập hợp ứng dụng những tinh tuý của pháp thuật, thuật học kỳ môn, tinh hoa tâm linh giáo lý của các tôn giáo, đạo giáo, thuật giáo, không riêng của Phương Đông. Mà ứng dụng giao diện tâm linh của cả nhân loại để phục vụ nhu cầu cuộc sống mọi mặt cần thiết hữu ích đối với nhân loại.

Last Updated on Thursday, 21 July 2011 15:24
Read more...
 
More Articles...

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

ĐIỀU LỆ - NHẬP MÔN

3-h   03-p   2/3/2014. - Thông Báo :

" Rõ - Tôn Chỉ Của Tịnh Độ Tông => Phật Giáo … :

Thế Giới Tâm Linh Phù Dương => Bằng Tịnh … Độ … "

( Duyên Giác - Linh Giác - Thần Giác )=>… Tuyệt Đối Không …

Tự Tu Theo Giáo Lý … Không Nhờ Thần Lực … ?

.

“ … Không Thể Nhập Môn … ! “

.

“ Không Nhờ Thần Lực … Tự Tu Để Tự Hưởng …

Không Có Nghĩa … Thoát Được … Ra Khỏi Đạo Trời … ? “

Thần, Thánh, Ma, Quỷ, … Theo Vận ... Hạn ... Chi Phối … !

Quy Luật Tự Nhiên - Tạo Hóa … Người Thuận Trời.

.

Nhập Môn Thần Học … Phật Giáo Thiền Tông … Ok … !

Đã Tu Theo Tịnh Độ ~ Mật Tông … Phải Từ Bỏ … ?

“ Tu Theo Chính Giáo => Thiền Tông … Sẽ Nhập Môn …

Khai Mở Được Giác Quan > Linh Giác > Thần Giác … ? “

.

Phật Giáo Thiền Tông - Chính Giáo … Giao Tiếp Trực Diện … Tâm Linh.

Phật Giáo Mật Tông - Phụ Giáo … Giao Tiếp Bằng Mật Lệnh … Tâm Linh.

Phật Giáo Tịnh Độ - Phụ Giáo … Cấm Kỵ Giao Tiếp Với Thế Giới Tâm Linh.

.

“ Ba Tông Phái Chính … Pháp Phật - Tu … Khác Nhau …

Phật Giáo Thiền Tông … Mới … Phổ Cập Đại Chúng … ! “

.....................................

 

 

 

ĐIỀU LỆ NHẬP MÔN

Thần Học - Phương Đông


SƠ LƯỢC :


Thần Học Phương Đông không phải  là tôn giáo, mà hoàn toàn chỉ là công cụ để những người tu luyện theo các tôn giáo sử dụng sức mạnh tâm linh có nghành - nghiệp, đạt được thành quả cao và nhanh nhất trong lu luyện các thuật học kỳ môn, phục vụ tôn giáo, phục vụ nhu cầu cuộc sống, sức khỏe, công danh sự nghiệp, hạnh phúc của con người > ( gia đình và lứa đôi  )…v…v…

Liên kết - Hợp tác