Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Thiên Sứ - 19 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 04 May 2015 21:08

“ … Thiên Sứ … “

12-h … 44-p … 27/9/2015.

PC … Di Chúc => Binh Lính Trên Toàn Cầu … Nghe :

TĐTB ~ ĐCS … Sai Khiến Cha Đẻ Của Pháp Chủ … !

Đe Dọa - Ép … Pháp Chủ Chết Đói … Tại Hà Nội … :

Nếu PC … Sự Cố =>… Phải Giết Hết Người Việt … ?

.

( Giờ … Lính Người VN - Sợ Kẻ Thù Hơn … PC … !

Ép PC … Chết Đói )=>… PC Chấp Nhận … Về Trời :

Nhưng Không Cho 54 Dân Tộc VN Tồn Tại … >

Phải Trả Cái Giá … Vô Đạo … Nghịch Ý Trời … ?

.

“ Lính Toàn Cầu - Phát Hiện Người Việt … Là Giết … !

Phải Giết TB => Giống Nòi … 54DT-VN Phản Phúc … ? “

Nghịch Đạo Trời … Tiêu Diệt Thiên Sứ … Nhà Trời … :

( Đất Nào - Chứa Chấp Người Việt … Dáng Thiên Tai. )

.

Pháp Chủ - Sống Gửi > Thác Về … Là Đương Nhiên … !

Cái Chết … Nhẹ Như Lông Hồng - Không Cần Nghĩ … :

Nhưng Nghịch Đạo Trời - Thì Phải Chịu Trừng Phạt … ?

PC … Sống … Giúp Nhân Loại - Cấp Tiến Mọi Mặt … :

.

Khi Về Trời … Sẽ Che Trở … Giúp Binh Lính … !

Một Trận Quồng Phong … Cũng Đủ Để Chết Sạch :

Một Lốc Vòi Rồng … Tầu To Mấy … Gẫy Đôi … ?

Trời Không Có Mây … Mặt Đất … 100 Độ … Luôn :

.

Đừng Kẻ Nào … Nghĩ … Thoát Khỏi Đạo … Thượng Đế.

Pháp Chủ - Thượng Chúa … Thiên Sứ Của Ngọc Hoàng :

Sứ Mệnh Giúp Đời - Đã … Được 50% … Thành Quả … >

Dẫn Đường Chỉ Lối … Mọi Việc … Giúp Nhân Loại … :

.

“ Nếu … Có … Sự Cố - Cứ … Theo Đó Mà Làm … !

PC … Sẽ … Chết Chung Với … 54 Dân Tộc VN … ? “

Chứ Không Chấp Nhận - Phải Sống Chung Với ĐCS :

Bởi ĐCS-VN Tiêu Diệt Tôn Giáo - Nghịch Đạo Trời.

.

“ … Rõ Chưa … ? “

 

Last Updated on Sunday, 27 September 2015 09:24
Read more...
 
Thiên Sứ - 18 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 04 May 2015 12:39

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 02:45
Read more...
 
Thiên Sứ - 17 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Sunday, 03 May 2015 17:18

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 02:46
Read more...
 
Thiên Sứ - 16 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Sunday, 03 May 2015 04:54

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 02:48
Read more...
 
Thiên Sứ - 15 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 02 May 2015 22:39

Last Updated on Tuesday, 05 May 2015 02:48
Read more...
 
Thiên Sứ - 14 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 01 May 2015 06:25

 

Last Updated on Sunday, 03 May 2015 01:05
Read more...
 
Thiên Sứ - 13 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 April 2015 14:24

Last Updated on Friday, 01 May 2015 06:28
Read more...
 
Thiên Sứ - 12 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 29 April 2015 15:31

Last Updated on Thursday, 30 April 2015 18:03
Read more...
 
Thiên Sứ - 11 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 29 April 2015 01:03

Last Updated on Wednesday, 29 April 2015 15:37
Read more...
 
Thiên Sứ - 10 PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 27 April 2015 23:39

Last Updated on Wednesday, 29 April 2015 08:36
Read more...
 

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

GIÚP : CÓ PHÁP LỰC

KHAI MỞ GIÁC QUAN

THUẬT HỌC KỲ MÔN

TỬ VI :

 

Người tu học bộ môn Tử Vi điều quan trọng và khó nhất, đó là giải đoán lá số, đoán phúc họa - đường đời, của người xin lá số.

Liên kết - Hợp tác