Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Trừng Phạt PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Sunday, 27 July 2014 10:53

Thiên Pháp - Uy Linh

 

 

9-h   39-p   28/7/2014.

Tập Cận Bình … Ái Nữ … Pháp Chủ Phu Nhân … !

Sẽ Sinh Con … Quốc Tịch Việt Trung … Cần Nhà … ?

“ Mua Ngay … Nhà 67 Phố Nguyễn Du … Hà Nội … !

Sau Này … Là Thừa Kế Cho Con … Không Thừa … ? “

.

“ Nhà … Trên Đảo Phải Xây … Cần Thời Gian … !

Pháp Chủ … Cùng 3 Phu Nhân … Ở Tạm Đó … ? “

.

“ ... Ngay … ! “

.

“ … Bàn Giao 3 Phu Nhân Và Nhà … Luôn … ? “

 

 

 

8-h   48-p   28/7/2014.

Nguyễn Nhân Chiến … Cho Ban Chủ Thể Biểu Quyết … !

Cấp Đất … Xây Trụ Sở … Ban Tiết Chế CT Địa Cầu … ?

" Đảo Thống Nhất > Hổ Bẩy Mẫu > CV THống Nhất HN … !

Làm Trụ Sở … Ban Tiết Chế Chính Trị Địa Cầu … ? "

.

Nhà Ở … Và Trụ Sở … Của Pháp Chủ … Địa Thế … !

Nước Bao Quanh … Dễ Thủ Khó Công … Dễ Bảo Vệ ... ?

“ Xân Thượng Của Trụ Sở … Để ...  Không Trục Hạ Cánh … !

Việc Cấp Bách ~ Họp Hành … Là Sẽ Dùng Đường Không … ? “

.

“ … Ngay … ! “

.

“ Ban Tiết Chế Chính Trị Địa Cầu … Quan Trọng … !

Trăm Họ … Sẽ Ổn Định … Hòa Bình Phát Triển … ? “

 

 

 

7-h   37-p   28/7/2014.

Nguyễn Nhân Chiến … Nhận Con Gái Tập Cận Bình

Làm Con Nuôi … Cho Nhập Quốc Tịch Việt Nam … !

Sống Cùng Pháp Chủ … Tại Đảo Hòa Bình … Ok …

“ Chế Độ Quốc Hội … Việt Trung … Rõ ... Ổn Định … ? “

.

“ … Ngay … ! “

.

( Tập Cận Bình … Là Đồng Đội … ? )

.

" Pháp Chủ ... 3 Phu Nhân Quốc Tịch Việt Nam ... Haaaaaaaaa ... ! "

.

Tập Cận Bình … Lập Ban Tiết Chế Chính Trị Địa Cầu … !

Pháp Chủ … Trưởng Ban … Điều Hành Việc Tiết Chế … ?

Chủ Tịch Quốc Hội Nga > Trung > Mỹ … Làm Phó Ban … !

Quy Hoạch Địa Cầu … Ngọt Như Mía Lùi … Luôn … ?

 

 

 

3-h   13-p   28/7/2014.

Những Người ... Đàn Ông German … ~ … Anh Em Đầu Trọc … :

Pháp Chủ … ( Sẽ Giúp … Đàn Ông … German … Hạnh Phúc … !

Khi Thấy Rõ … Những Kẻ … Dự Án … Nhân Chủng German …

Phải Bị Giết …)=>… Chết Bằng Dao Búa ... Tàn Sát … ?

.

“ … Giết … ! “

 

 

 

23-h   23-p   27/7/2014.

Nguyễn Nhân Chiến ~ Đồng Chí Phòng … Cứ An Tâm … :

Việt Nam … 2 Pháp Chủ Phu Nhân … Trưởng Ban … !

( Ban Chủ Thể Biểu Quyết … Luật Hôn Nhân )=>… Ok …

( Trai 18 ~ Gái 15 … Kết Hôn Hợp Pháp. )=> Haaaaaaaaa … !

.

“ Pháp Chủ - Làm Thân “

.

“ Chẳng Cần Phải … Dự Án Nhân Chủng Gì Hết … !

Chẳng Cần … Quốc Gia Quốc Thể - Kiểu Củ Chuối … “

.

“ Kẻ Nào Há Họng … Cắt Lưỡi … ? “

.

Ban Chủ Thể Biểu Quyết … Cấp Đất Khẩn Trương … !

“ Đảo Hòa Bình > Hồ Bẩy Mẫu > CV Thống Nhất HN ... ?

Xây … Nhà 2 Tầng Ngói Ta … Trên Đảo … “

Pháp Chủ … Ở Chung Với 3 Phu Nhân … Ok … !

.

.

“ Vừa Là … Việc ... Chính Trị … !

Lại ... Hưởng Hạnh Phúc Riêng … ? “

.

" Ba Phu Nhân ... Sống Với Pháp Chủ ... Ngoài Đảo ... !

Đúng ... Cảnh Thần Tiên - Thanh Khiết Giữa Thủ Đô ... ? "

.

" Tiền Bản Quyền ... Không Đủ Nuôi Vợ Con ... Sao ... !

Chẳng Phải Lệ Thuộc ... Vào Dự Án ... Hỗn Sược ... ? "

 

 

 

21-h   21-p   27/7/2014.

Pháp Chủ … Hạn Cho Chính Quyền Việt … ~ Trung … :

Trong 24-h … Mang Trả Đúng ~ Đủ Tiền Bản Quyền … !

.

“ … Lệc ... Giáng Thiên Tai … ? “

 

 

 

20-h   20-p   27/7/2014.

Angela Merkel - Thủ Tướng Đức … Nghe Cho Rõ … :

Kẻ … Toàn Quyền Dự Án Nhân Chủng … German … !

Cấu Kết Với Putin ~ Obama … Úp Sọt Pháp Chủ …

Phản Lại … Dân Tộc … Là Phản Quốc Hiểu Chưa … ?

.

“ … Điều Tra … Xét Sử … ! “

.

Chúng Đã ... Giết Hại Pháp Chủ ... Không Thành … !

Giờ Lại … 5 Lần Bẩy Lượt … Úp Sọt … ?

.

Không Bàn Giao Trụ Sở … Là Rõ … Úp Sọt.

Kẻ Nào Quản Lý Trụ Sở … Bắt ... Sử Ngay … ?

.

“ Tập Cận Bình … Triệu Tập … Điều Tra … !

Phá Hôn Phối … Là Tội Phạm Quốc Tế … ? “

 

 

 

18-h   18-p   27/7/2014. --- Rõ Hơn => 19-h   29-p   27/7/2014.


Pháp Chủ Pháp Lệnh … Lôi > Phong > Vũ > Điện … Nghe :

“ 17-h   27-p   27/7/2014. Lũ Người Phàm … Không Bàn Giao

Trụ Sở … Và 8 Phu Nhân … Là … Nghịch Trời … ! “

Giáng Thiên Tai … Hủy Diệt Nước Nga Và Mỹ … ?

.

“ 2 Nước Này Thái Độ … Nghịch Lại Ý Trời.

Giở Trò … Phá Hoại Hôn Sự Chính Trị … ! “

.

“ … Cho Chết Sạch … ? “

.

&

.

" Thái Độ Coi Thường Pháp Chủ - Nghịch Trời ... !

Không Hôn Lễ Gì Hết ... Cút Sạch ... Mau ... ? "

 

Dự Án Nhân Chủng ... Là Của Người Đức ... !

( Dám Coi Thường Pháp Chủ Sao )=> ... Cút Ngay ... ?

.

" Không Giúp Dân Tộc German Nữa ... ? "

.

Không Có 5 Phu Nhân … German … Đàn Ông Đức … :

“ Đứng Sau Cây Cảnh … Người Già … Viện Dưỡng Lão.

Phụ Nữ Đức … Đẻ … Chỉ Đau Công Trình Phụ … ? “

Có Đẻ … Cũng Phải Chết Trong Viện Dưỡng Lão … !

.

“ Đẻ Đau … L … ? “

.

“ Quốc Hội Đức … Khệnh Khạng Với Ai … ?

Gái Đồng Chinh … Để … Người Đức Dùng. “

.

“ Giống Nòi - Tự Diệt. “


Last Updated on Monday, 28 July 2014 02:37
Read more...
 
LOẠN ÂM - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 18 June 2014 00:13

Việt Nam Loạn Âm … Do Chính Trị … Phát Sinh … !

Chế Độ Nhà Nước … Muốn Mê Hoặc Lòng Người … ?

Thầy Bà Thất Đức … Xúi Chính Quyền Làm Bậy … !

Cúng Tế Âm Binh … Kiểu Nghịch Đạo … Hại Đời … ?

Pháp Chủ ... Nói Cho Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân => Biết Tình Hình Việt Nam ... Đang Loạn Âm … Kiểu Gì … :

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:02
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

Vạn Vật Đều Có … Giá Trị Riêng … Hữu Ích … !

Muôn Loài Đều Biến Dịch > Sinh Tồn ~ Chuyển Hóa

Người Có Đạo … Trời > Đất > Vạn Vật ... Có Đạo

Ngộ Đạo => Là Hiểu Về Quy Luật … Tự Nhiên … !

5-h   5-p   18/6/2014.

Trời Ban Sứ Mệnh … Pháp Chủ Là Người … :

Cầm Pháp Chế Nhà Trời … Giúp Nhân Gian …

Bình Định Loạn Âm … Phục Nhân Hướng Đạo … !

Đạo Sống Làm Người … Phải Có Đức Nhân … ?

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:06
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
KIM CANG ĐẠI PHÁP - Do Đức Đạt Ma Sư Tổ Sáng Lập, Là Nội Công Thượng Thừa Võ Học. Kim Cang Bất Hoại > Vừa Dưỡng Sinh Triệt Tiêu Bệnh Tật, Tinh Túy Của Phật Pháp Đạo Học. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 May 2013 19:42

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 07:25
Read more...
 
ĐẠO THÁNH - ĐẤT VIỆT : Tôn Thờ Chủ Nghĩa Quyền Lực, Lấy Triết Học Tam Giáo : ( Phật - Nho - Lão )=> Làm Lề Luật. Âm Dương Đồng Nhất Lý - Thiện Ác Báo Ứng Ngay. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 14 December 2011 06:38


HẦU BÓNG ĐỒNG CHÍ

( Giá Đồng thứ 37 - của Công Đồng Bốn Phủ )

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 18:45
Read more...
 
GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V… PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 19 August 2011 23:06

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:31
Read more...
 
ĐÀO TẠO - DỤNG PHÁP => HẦU ÂM : Dành Cho Những Người Có Căn Hầu Đồng … Bóng Thánh => Của Trần Triều > Bốn Phủ Công Đồng. Không Cần Phải Giải Căn, Vẫn Tránh Được … Lệ Thuộc … “Tốn Kém > Hao Tổn “ Kinh Tế Vật Chất. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 23 July 2011 06:23

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:38
Read more...
 
THẦN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG LÀ GÌ ?.........SAO LẠI CHỮA ĐƯỢC BỆNH ?.........VÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ KHAO KHÁT CỦA NHIỀU NGƯỜI. PDF Print E-mail

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THẦN HỌC:

           Thần Học Phương Đông là một bộ môn khoa học tâm linh huyền bí đối với quan niệm của những người bình thường. Và là chuyên khoa về học thức linh diệu, đối với những người thận trọng trong quan niệm về khoa học biện chứng.

Thần Học Phương Đông giúp những người tu luyện ứng dụng được sức mạnh tâm linh dựa trên nền tảng của văn hoá Phương Đông, để phục vụ những nhu cầu cần thiết hữu ích, đối với cuộc sống của nhân loại, như sức khoẻ, trí tuệ, tài năng, phúc lộc…v…v…

Hơn nữa là Thần Học Phương Đông không mang mầu sắc của tôn giáo, mà hoàn toàn là khoa học, tập hợp ứng dụng những tinh tuý của pháp thuật, thuật học kỳ môn, tinh hoa tâm linh giáo lý của các tôn giáo, đạo giáo, thuật giáo, không riêng của Phương Đông. Mà ứng dụng giao diện tâm linh của cả nhân loại để phục vụ nhu cầu cuộc sống mọi mặt cần thiết hữu ích đối với nhân loại.

Last Updated on Thursday, 21 July 2011 15:24
Read more...
 
More Articles...

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V…

 

Liên kết - Hợp tác