Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
THÀNH CÔNG - ĐẠI THÀNH CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 18 January 2014 15:17

HƯỚNG DẪN - NHẬP MÔN :

Thông Báo ... :

Địa Chỉ - Liên Hệ

Giao Kết - Tôn Giáo

Tìm Kiếm - Nhân Tài

Chuyên Khoa - Chính Trị :

Nhất Quyết - Luật Bầu Cử :

“ Vạn Cổ Xưa Nay … Người Phải Thuận Ý Trời … !

Nghịch Với Đạo Trời … Là Chuốc Họa Diệt Vong … ? “

Thiên Pháp - Uy Linh

Quy Luật Tự Nhiên ... Vạn Vật Luôn Tất Biến ... !

Trời Đất ~ Con Người ... Vạn Vật Có Vận Thời ... ?

Quy Hoạch - Địa Cầu

Việt Nam Đến Vận ... Chế Độ Quốc Hội ... Ok ... !

Trời Giúp Việt Trung ... Ngoan Hết Đi ... Khỏi Cưỡng ... ?

Pháp Chủ - Răn Đời

“ Dân Trí … Kiểu Gần Chùa … Gọi Bụt Bằng Anh … !

Hồ Chủ Tịch Với Pháp Chủ ... Ai … Đức Lớn … ?

Trừng Phạt - Việt Nam

Thiên Pháp - Địa Pháp … Nếu Bị Phá … Là Hết … !

Thần Thánh ~ Con Người => Không Còn Đất Dung Thân.

Kết Giao - Nội Chính

Pháp Lệnh - Vĩnh Viễn

Văn Chương Việt Nam - Đương Đại

 Họp Lớp - Bắt Cóc Pháp Chủ :

 Lính Tráng - Xã Hội :

 

4-h   14-p   25/4/2014.

Pháp Chủ … Thông Báo … Đảng > Quân > Dân … VN … :

Quy Hoạch Địa Cầu - Á Châu + … Thành Một Khối … Ok.

Kết Cấu … Còn Cao Hơn … Liên Minh Châu Âu … !

Chế Độ Chính Trị … Là Đẹp Nhất Thời Đại … ?

.

Nếu Việt Nam … ” Muốn Giữ Độc Lập Chủ Quyền … :

Phải Thực Hiện Chế Độ Quốc Hội … Tức Khắc … ! “

Pháp Chủ … Nới Lỏng => Tứ Trụ … Từ Chức Ngay … !

Người Của Pháp Chủ … Thay Thế …=> Pháp Chủ … Tha … ?

.

Còn Không … ” Miền Bắc Và Miền Trung … Xát Nhập …

Vào Trung Quốc … Hưởng Vẹn … Chế Độ Quốc Hội … “

Sẽ Lấy Tên => Tỉnh Việt Nam … Nước Trung Hoa … ?

1 Quốc Gia … 2 Ngôn Ngữ Và Chữ Viết … !

.

“ Việt Nam … Sẽ Là Thành Viên Của Nước Lớn … !

Giầu Mạnh … Uy Tín … Dân Sẽ Được Sướng Hơn … ? “

Nhân Quyền … Sẽ Được Mở Rộng Triệt Để … !

Cảnh Bóc Lột … Sẽ Không Còn Đất Tồn Tại … ?

.

“ Làm Láo … Mang Ra Xân Vận Động … Sử Tử … !

Trung Quốc … Đã Sử Như Vậy … Pháp Chế … Nghiêm. “

Đất Nước Mới Cường Thịnh … Giầu Mạnh Phát Triển … ?

Đảng > Quân > Dân VN => Muốn Thế Nào … Tính Sao … ?

.

Riêng Miền Nam => Trả Lại Cho Campuchia … Khốn Luôn.

Bị Đồng Hóa … Từ Chữ Viết Đến Tiếng Nói … !

Muôn Đời … Không Còn Dính Dáng Đến Việt Nam …

Chấm Dứt Mọi Quan Hệ … Với Lũ Mọi Này … ?

.

“ Cái Giá … Của Việc Bắt Cóc Pháp Chủ

Giở Trò Hủy Hoại Trí Tuệ … Là Vậy… ? “

 

 

 

7-h   07-p   22/4/2014.

Pháp Chủ Thông Báo … Đảng > Quân > Dân … Nghe Hiểu :

“ Nga Đã Ủng Hộ … Quyết Định … Của Pháp Chủ … !

Nội Chính - Lãnh Đạo Chính Trị …=>… Tối Cao … VN … ? “

Trung … Đã Thống Nhất … Chế Độ Quốc Hội … TQ … ?

.

Giải Tán Quốc Hội  ... VN … !

 

 

 

20-h   40-p   21/4/2014.

Pháp Chủ … Công Bố … : Đã Dùng Máy Phát Điện … !

“ Sẽ Trường Cường … Không Ngơi Nghỉ > Không Sao Nhãng.

Rõ … Gây Ồn … : …=> Ủy Ban ND … Phải Can Thiệp … ! “

Xem …. Ai Đã Ra Lệnh … Cắt Điện Vô Cớ … ?

.

“ Sở Điện Lực HN … Đã Nhiều Lần … !

Chúng Cố Tình … Cắt Điện … Vô Cớ … ? “

.

“ … Thay Giám Đốc Sở ĐL-HN ... Ngay … !

Thằng Này ... Làm Bậy => Phải Chặt Tay … ? “

 

  

 

4-h   4-p   21/4/2014.

Nông Quốc Tuấn … Đệ Tử Tu Luyện … Tốt Đấy … !

Quốc Hội Việt Nam … Bắt Buộc … Phải Giải Tán … ?

“ Pháp Chủ … Cho Ngươi Làm Chủ Tịch Quốc Hội … !

Phải … Thực Hiện Chế Độ Quốc Hội … Triệt Để … ? “

.

“ … Ok … “

.

“ Ngươi … Là Cháu Đích Tôn Của Hồ Chủ Tịch … !

Đệ Tử Nhập Thất Của Pháp Chủ … “… Thừa Hưởng …

Trí Tuệ Thông Thái … Chuyên Khoa Về Chính Trị …

Pháp Chủ Tin : … Sẽ Không Thất Vọng Về Ngươi … !

.

“ Sống Gửi Thác Về … Sống Sao Thánh Thiện … !

Mãn Hạn Kiếp Người … Tọa Cõi Thần Tiên … ? “

 

 

 

17-h   07-p   20/4/2014.

Toàn Đảng > Toàn Quân > Toàn Dân … Nghe ... Hiểu Rõ :

Pháp Chủ … Vừa Bắt Sống … Người Của Sinh Hùng …

Sai Khiến Người Nhà Pháp Chủ … Hại Pháp Chủ … !

Hỏi … Lãnh Đạo Quốc Hội … Làm Vậy … Sử Sao … ?

.

“ Giải Tán Quốc Hội Mau … Không Oan Sai … !

Không Thì Trả  Ngay Miền Nam Cho Campuchia … ? “

.

“ Tắm Máu … Miền Nam. “

 

 

 

18-h   28-p   19/4/2014.

Sinh Hùng … Pháp Chủ Không Thể Tin Ngươi Được … !

“ Khổng Minh 7 Lần Ra Kỳ Sơn … Ngươi Hiểu … ?

Còn Các Ngươi … Đã Đến Chục Lần … Giả Hàng … ! “

Tứ Trụ … Đã Làm Mất Niềm Tin … ~ … Uy Tín … ?

.

1 - Giải Tán Quốc Hội Việt Nam Ngay … !

2 - Trả … Miền Nam Cho Campuchia … ?

.

“ … Chọn Đi … ! “

 

 

 

9-h   9-p   18/4/2014.

Anh Em Tôn Giáo > Anh Em Xã Hội … VN … !

" Pháp Chủ … Đã Cho Đánh Miền Nam VN … Ok …

Đánh Để Lũ Mọi … Hết Điểm Tựa … Cầm Quyền … "

Đánh Để … Việt Nam Vào Đường Cùng … Chết Đói … !

.

Đánh Cho Xã Hội Việt Nam … Phải Sinh Loạn … !

“ Đánh … Để Ép … Thay Đổi Chế Độ … Tức Thì … !

Chế Độ Nhà Nước … Bóc Lột … Không Nhân Quyền … ! “

Thực Hiện Chế Độ Quốc Hội … Dân Làm Chủ … ?

.

“ … Kẻ Nào … Làm Tay Sai … Ném Bom Bửn … !

Cho Cả Nhà Chúng … Hưởng Khắm Thối … Luôn … ? “

.

“ … Tiêu Diệt … “

.

Một Hơi Thở Sạch … Không Cho Hưởng … !

Một Phút An Lành … Cũng Không Cho … ? “

 

 

  

15-h   55-p   16/4/2014.

Pháp Chủ … Nhắc … Cho Biết Tình Hình Chính Trị … :

Tứ Trụ Xin Hàng … Rút Lui … => … Không Chấp Nhận … !

Bí Thư ... Hà Nội > Theo Nội Chính … Toàn Phần … !

Chủ Tịch UBNDTP-HN ~ Giám Đốc Sở CA-HN Đã Thay.

.

“ … Hỗn ... Là Sử … ? “

  

 

 

17-h   57-p   15/4/20214.

( Toàn Đảng - Toàn Quân - Toàn Dân )=> Nghe Pháp Chủ :

Chế Độ Quốc Hội … Là Đẹp Nhất Thời Đại … !

Lũ Tham Quyền Cố Vị … Chống Đối Tới Cùng …

Chúng Bắt Cóc Pháp Chủ … Hủy Hoại Trí Tuệ … !

.

Nhưng Vì Ngu Dốt … Không Biết Được Sự Thật …

Trí Tuệ Pháp Chủ … Là Thần Giác Tiên Thánh … !

Giờ Pháp Chủ … Sẽ Tắm Máu Đất Miền Nam…

Trả Lại Đất Cho Campuchia … Khỏi Oán Trách … ?

.

Trừ Khi … Giải Tán Quốc Hội Nước Việt Nam … !

Bầu Cử Lại … Thực Hiện Chế Độ Quốc Hội …

Pháp Chủ Mới Tha … Không Diệt Đất Miền Nam …

Quốc Gia … Mới Còn Chủ Quyền Về Lãnh Thổ … ?

.

“ Sau 1 Tháng … Nếu Không Làm Đúng … Đủ … !

Tắm Máu Miền Nam … Trả Lại Đất Campuchia … ? “

.

“ Giờ … Anh Em Tôn Giáo Sẽ … Giết … !

Giết Những Kẻ Pháp Chủ … Yêu Cầu … ? “

.

Quốc Khố Trên 70% Đóng Băng Chết Cứng … !

Hàng Hóa Xuất Khẩu … Thì Thế Giới Tẩy Chay ... !

Công Ty Liên Doanh … Cũng Chết Chung Một Lỗ … !

Chiến Tranh Sảy Ra … Là Chết Đói Hết Luôn … ?

.

“ Nước Nào Cản Phá … !

Pháp Chủ … Cầy Xới …  ? “

 

 

 

7-h   07-p   15/4/2014.

Pháp Chủ … Cho Dân … Miền Nam Trong 1 Tháng … :

Phải Rời Khỏi Đất Miền Nam … Trả Đất Campuchia …

Chỉ Dân Tộc … Bản Địa … Được Phép Ở Lại … !

Giờ Này Tháng Sau … Kẻ Nào Ngoan Cố … Giết … ?

 .

" Quan Chức Việt Nam … Giết Hết … ! "

.

Á Châu + ... :  Việt Nam Hay Campuchia Là Như Nhau … !

Chính Quyền Việt Nam … Hỗn … Bắt Phải Trả Đất … ?

 

 

 

22-h   33-p   14/4/2014.

Sinh Hùng - Pháp Chủ … Cho Ngươi … Một Cơ Hội … :

Bãi Chức “ Trương Tấn Sang - Nguyễn Tấn Dũng “… Ngay.

Pháp Chủ ... Sẽ Tha Cho Ngươi … Cùng Gia Đình … !

Ngươi Là Người Làm Chính Trị … Hiểu Việc Chưa … ?

.

“ … Làm Ngay Đi … ! “

 .

" Đưa Người Pháp Chủ Chỉ Định - Thay Thế ... !

Kỳ Tới ... Ngươi Làm Bí Thư Tỉnh Nghệ An ... ? "

 

 

 

11-h   33-p   14/4/2014.

Pháp Chủ … Xin Lỗi Dân Lành … Miền Nam … VN … :

“ Dân Chúng … Ủng Hộ Trương Tấn Sang ~ Tấn Dũng …

Đã Khiên Pháp Chủ … Quyết Định … Bỏ Miền Nam … “

Trả Lại Đất Miền Nam … Cho Campuchia … Quản Chế … !

.

“ Những Ai Không Muốn Lãnh Họa … Chiến Tranh

Bỏ Đất Mà Đi …=>… Để Pháp Chủ … Giết … ! “

.

“ Nhắc Để Hiểu Rõ … Gốc Tích Về Dân Tộc …

Người Miền Nam … Tổ Tiên Là Dạng … Dân Gì …” :

Tứ Chiến Giang Hồ … Chúa Nguyễn Hoàng … Thâu Nạp …

Trong Đó … Dân Phản Thanh Phục Minh … Đến 30% … ?

.

“ Văn Hóa … Thì Ít … !

Hỗn Nghịch Thì Nhiều … ? “

 

 

 

21-h   12-p   13/4/2014.

Trương Tấn Sang > Nguyễn Thế Thảo … Các Ngươi Hỗn … !

Bắt Cóc Pháp Chủ … Là Máu Chẩy Thành Sông … ?

Miền Nam VN … Sẽ Bị Mất …=>… Campuchia Đòi Đất … !

Chức … Sẽ Bị Mất … Đại Gia Đình … Phải Chết … ?

.

“ Đây Là Cái Giá … Phải Trả … !

Hành Động … Bắt Cóc Pháp Chủ … ?

.

“ Pháp Chủ Biết Thừa … Các Ngươi Đã Bầy Trận … !

Nhưng ... Với Pháp Chủ … Bản Chất Là Thánh Chiến … ? “

Các Ngươi … Hết Khôn Dồn Đến Dại … Cả Lũ … !

Đụng Vào Pháp Chủ … Là Tự Tìm Đường Chết … ?

.

“ Haaaaaaaaa … ! “

 .

“ Đã Nhìn Rõ Tên Lửa ~ Pháo Binh Campuchia Chưa … ?

Chỉ Đợi … Bộ Binh Cơ Động Của Nga > Trung …  ! “

.

“ Muốn ... Hủy Trí Tuệ Của Pháp Chủ … Đừng Mơ … !

Hủy Ngọc Đế > Thái Thượng Lão Quân … Đi … ? “

Trí Tuệ Của Pháp Chủ … Là Ở Thần Giác … !

Không Phải Não Bộ Lập Trình Đâu … Hiểu Chưa … ?

.

" ... Ngu ... "

 

 

 

11-h   11-p   113/4/2014.

Trần Đại Quang > Trần Bá Thiều … Làm Ngay … Ok … :

Chuyển Toàn Bộ … Bọn … Công An Phường Quản An …

Đội Trưởng Đội Phó ~ TRưởng Phó CA-Q Tây Hồ …

Vào Biên Giới Campuchia … Chiến Tranh Đến Nơi Rồi … !

.

Để Campuchia Đánh Giết … !

.

Đưa Giám Đốc Sở Công An … Hải Phòng Về …

Làm Giám Đốc ... Công An Thành Phố Hà Nội.

Nhấc Bộ Máy Lãnh Đạo CA-Q Lê Chân … HP …

Thay Thế Lãnh Đạo … CA Quận Tây Hồ ... HN.

.

" Tội Bắt Cóc ... Pháp Chủ ... !

Cho Chúng ... Chết Cả Lũ ... ? "

 

 

 

11-h   22-p   12/4/2014.

Pháp Chủ … Hôm Nay Bị Chính Quyền … Việt Nam …

Cho Công An … Xịt Ngất … Bắt Cóc … Đe Dọa … !

“ Pháp Chủ Quyết Định … Trả Lại Đất Của Campuchia …

Cây Thốt Nốt Đến Đâu … Đất Campuchia Đến Đấy … ? “

.

“ … Chiến Đi … ! “

 .

“ Ngân Hàng Dầu Khí VN … Đã Giở Trò Đểu Cáng … !

Phím Công An Phường Quản An … Tây Hồ … Ra Tay. “

 

 

 

5-h   55-p   11/4/2014.

Pháp Chủ … Nhắc “ Sang - Trọng - Hùng - Dũng “ Nghe Rõ :

Thiên Tai … Đã Chết Gần 20 Ngàn Người Dân … !

64 Tòa Đại Sứ … Việt Nam … Tôn Giáo Đánh … !

Quốc Khố Trên 70% … Bị Đóng Băng ... Chết Cứng … !

.

“ Giờ ... Toàn Bộ Các Công Ty Liên Doanh … Toi … !

Đã Bị Khóa Tài Khoản … Giao Dịch ... Toàn Cầu … ? “

Nếu Các Ngươi Vẫn Không Biết Sợ … Bật Lại …

Pháp Chủ … Mà Lên Tiếng Yêu Cầu ... Bắn Giết … :

.

“ Người Nhà Các Ngươi …

Có Thoát Chết Không … ? “

.

“ Chấp Hành => Chế Độ Quốc Hội … Mau … !

Mấy Thằng Nghiện … Hãy Cẩn Thận Đấy … ? “

 

 

 

19-h   29-p   9/4/2014.

Bá Thanh … Cho Lực Lực Lượng Mạnh … Điều Tra … :

“ Trò … Nhà Hát Tuổi Trẻ … Hà Nội … Tuyển Người …

Bắt Phải Cởi Chuồng … Múa Hát Trên Bàn Rượu … ! “

Phục Vụ Các Quan …=>… Tứ Trụ … Dính Đủ Cả … ?

.

“ … Đại Hội … Hỏi Tội … ? “

 

 

 

20-h   02-p   8/4/2014.

Pháp Chủ … Cho Toàn Đảng > Toàn Quân > Toàn Dân … :

Hiểu Rõ Tình Hình ... Việt Nam … Không Thuốc Chữa … !

Tội ... Cướp Tiền Của Thần Thánh … Tôn Giáo … Đánh …

Trên 70% Ngân Khố Quốc Gia VN => Bị … Đóng Băng … ?

.

Xăng Dầu ... Dự Trữ … Chỉ Đủ Dùng ... Nửa Tháng … !

Thuốc Chữa Bệnh … Không Ngoại Tệ … Khỏi Nhập Luôn …

Hàng Hóa Không Xuất Khẩu Được … Là … Dân Đói … !

Ngân Hàng … VN ... Không Trả Tiền Đã Cướp ... : … Ok …

.

“ … Chết Đói … “

 .

Khôn Hồn … Xóa Bỏ Ngay Ban Chấp Hành TƯĐCS-VN.

Xóa Bỏ … Mặt Trận Tổ Quốc … Trò Đểu Cáng … !

Thực Hiện Chế Độ Quốc Hội … Không Chậm Trễ … !

Pháp Chủ … Tha Cho … Không Thì Chết Đói Hết … ?

 

 

 

21-h   41-p   7/4/2014.

“ Cục Trưởng … An Ninh Văn Hóa … Công An … VN … !

Kiêm Chức => Phó Tổng Cục Trưởng TC-XDLL-BCA-VN. “

Nguyễn Hữu Ước … Ngươi Thất Đức … Hại Dân Tộc … !

Ngươi Đã Làm Gì … Nghịch Luân Thường … Đạo Lý … ?

.

Đài … Quân Đội Bắt Heroin Hơn Trăm Kg => Thành g.

Đài … Đòi Đảo Hoàng Xa … Kích Động Chiến Tranh …

Đài … Giáo Dân ... Học Hàn Quốc … Theo … Đa Đảng.

Ngươi Đã Giật Dây …-... Pháp Chủ … Nói Oan Không … ?

.

Đài Truyền Hình … Ngươi Nắm Gáy … Sai Khiến Hả … ?

Sai Khiến Từ Thằng Lái Xe … Đến Lãnh Đạo ... !

Sai Khiến Cả Đến … Người Bán Ngô Vỉa Hè … !

Sai Khiến Cả Trẻ Con … Quấy Nhiễu Pháp Chủ … ?

.

( … Chùa Đình Phá Sạch Xây Mới … Mất Di Tích … !

Văn Hóa … Phật Giáo Bị Bóp Méo … Hại Dân …

Ca Sỹ ~ Người Mẫu Muốn Nổi … Phải Bán Thân …

Sách Báo Nhố Nhăng … Ngươi Điếc Lác )=>… Chó Chết !

.

“ An Ninh Văn Hóa - Trọng Trách Gì ? “

.

“ Trần Đại Quang ~ Trần Bá Thiều …

Tính Sao Đây ? => … Sử Lý Đi … !  “

 Lưu Ý :

“ Trịnh Văn Khải ... Cục Trưởng A 87 - BCA … Bật Lại

Diệt Mạng 3G Của Pháp Chủ … Cần Sử Ngay … ? “

 

Hiện Tại ... Chúng Đang Cắt Cả Điện Dân Dụng ...

 Không Cho Pháp Chủ ... Làm Việc ... Quản Trị Web ... ?

.

" Làm Ngoài Quán Cà Phê ... Đây ... ? "

 

 

  

14-h   47-p   7/4/2014.

Trần Đại Quang ~ Trần Bá Thiều … Mở Mắt Ra … :

“ Nhìn Công An Quận Hai Bà … HN …=>… Bật Lại …

Tổng Cục Trưởng TC An Ninh 1 … Giật Dây Đấy … ! “

Nó … Thích Dẫy Chết … Cho Chết Cả Vỉ Luôn … ?

.

“ Thay Hết Lãnh Đạo … CA-QHBT-HN.

Sử Bằng Được TCT-TC An Ninh 1 … “

.

Cho Mọi Người Biết … Con Trai Nguyễn Đức Nhanh … !

“ Tranh Dành Địa Bàn … Ma Túy … Bị Bắn Chết …

Là Người Của Nguyễn Chí Vịnh … Đã Ra Tay … ? “

Pháp Chủ Biết Việc … Ma Túy … Chục Năm Rồi.

.

“ Mất Campuchia … Vì Tranh Dành … Buôn Bán Ma Túy … ?

( Trương Tấn Sang - Tấn Dũng )=> Tranh Nhau … Đá Nhau …

( Nguyễn Chí Vịnh - Lưu Đức Huy )=>… Thì … Thi Đấu …

( Đàn Em - Bậu Sậu )=>… Vì Ham Tiền … Bọp Bọp … ?

.

" Nguyễn Đức Nhanh Lập 141 … Bắt Hết … Cực Láo … !

Công An … Giờ Trở Thành …=>… Lũ Ăn Cướp Sao … ? "

.

Nhờn Với Chó - Chó Liếm Mặt.

.

Chúng Cắt Sim 3G => Mobbifone ~ Viettel ... Để Cản Phá ... !

Pháp Chủ ... Phải Ra Tiệm Nét ... Quản Trị Web ... Đây Này ... ?

 

 

 

12-h   42-p   5/4/2014.

Bá Thanh … Cùng Anh Em Binh Tướng … Cần Hiểu … :

“ Người Sử Dụng Thuốc Giảm Đau Gây Mê ~ Heroin …

Thần Kinh Hưng Phấn … Chống Sóng Âm Chi Phối … “

Người Âm Không Điều Khiển Được … Thì Thành Nghiện.

.

" Chính Xác ... Là Nghiện Ma Túy. "

.

Trương Tấn Sang … Hoàng Tuấn Anh … Đã Là Vậy … !

Giờ Đến Phú Trọng > Tấn Dũng > Sinh Hùng =>… Nghiện …

Đã Đến Lúc … Ra Quy Chế Nội Chính … Ok … :

Cán Bộ … Mà Nghiện Ma Túy … Phải Từ Chức … !

.

“ … Bắt Buộc - Từ Chức … ! “

.

“ Giờ … Chúng Đã Thành Những Con Ma Sống.

Yêu Cầu Thử Máu … Là Chúng Hết Cựa … ? “

.

" Sau Khi Từ Chức ... Đi Cai Nghiện Ma Túy ... !

Để Xã Hội Này ... Xanh Sạch Đẹp ... Mãi Mãi ... ? "


 

 

 

8-h   18-p   5/4/2014.

Pháp Chủ … Nhắc Lũ Cẩu Quan Đầu Lợn … Hiểu … :

“ Những Người Cách Mạng ~ Các Liệt Sỹ … Bỏ Mạng …

Đánh Nhau Chết Tróc … => … Vì Ngày Mai Tươi Sáng. “

Chế Độ Quốc Hội … Chống Phá … Là Sao Đây … ?

.

Giở Trò Thương Tiếc - Tôn Sùng … Công … Liệt Sỹ … !

Nhưng Đi Ngược Lại … Mục Đích Họ … Hi Sinh …

Thì Rõ … Cũng Chỉ Là Thí Kẹo … Trẻ Con … !

Không Có Linh Hồn Nào … Muốn Bị … Lừa Gạt … ?

.

“ … Vở Đó - Cũ Rồi … ! “

.

Sự Thật Về Chính Trị … Cặn Bã - Thối Nát … !

Đã Được Phơi Bầy - Hết Trò > Hết Vở Rồi … ?

.

“ Nghịch Trời Là Lãnh Họa. “

.

“ Âm Binh Liệt Sỹ … Không Chấp Pháp … Hành Phạt … !

( Thì Quân Quyền Trần Triều ~ Bốn Phủ )=>… Phải Làm. “

.

“ Không Làm - Trời Diệt … !

Hết Thần - Hết Thánh … ? “

 

 

 

20-h   02-p   4/4/2014.

Thông Báo Để Toàn Dân ~ Toàn Quân Biết Rõ … :

Phú Trọng > Trương Tấn Sang > Tấn Dũng > Sinh Hùng …

Bị Âm Binh Liệt Sỹ Hành … Thành Điên Dại …

Tham Quyền … Chúng Dùng Thuốc Giảm Đau ~ Gây Mê … !

.

Thành Cái Xác Không Hồn … Giở Trò ... Tiếp Khách …

“ Bọn Bậu Sậu … Trợ Lý ~ Thơ Ký … Xắp Đặt …

Vác Thây Ma … Biểu Diễn => Làm Trò ... Dối Nước … ! “

Ngân Khố ... QG ... Đóng Băng … Thế Giới Tiêu Diệt …

.

“ … Làm Trò - Bằng Thừa … ! “

 

 

 

4-h   14-p   1/4/2014.

Pháp Chủ Nhắc … Những Lũ Đầu Lợn … Hiểu Rõ … :

Âm Binh Liệt Sỹ Việt Nam … Đang Căm Phẫn …

Khi Biết Sự Thật Thối Tha … Trung Ương Đảng …

Truất Quyền Chủ Tịch Đảng … Của Hồ Chủ Tịch … ?

.

Bè Cánh Chính Trị … Ép Chết Hồ Chủ Tịch … !

“ Giờ … Lại Giở Trò … Đạo Đức Hồ Chí Minh …

Trò Khốn Nạn … Mèo Khóc Chuột … Đáng Phỉ Nhổ. ”

Đơn Vị Hay Tổ Chức Nào … Giở Trò Này … :

.

“ … Lãnh Đạo - Lãnh Họa … ? “

 

 

 

7-h   07-p   29/3/2014.

Pháp Chủ … Nhắc Lũ Tham Quan … Hiểu Cho Kỹ … :

Đến Giờ Phút Này … Thòng Lọng Đã Thít Cổ … !

Tiền Đã Bị Đóng Băng … Trên 70% Ngân Khố … ?

Cả Thế Giới … Quây Lại … Tiêu Diệt Việt Nam …

.

Khôn Hồn … Chấp Hành Đúng Theo Yêu Cầu … Mau.

Không Đến Lúc … Trở Tay Không Kịp Nữa Đâu … ?

Dân ~ Lính Mà Đói … Là Đại Loạn … Bắn Giết … !

Các Ngươi … Chết Không Còn Xác Để Chôn Đâu … ?

.

" Cướp ... Của ... Tôn Giáo ... Thế Giới ... !

Chính Quyền Việt Nam ... Liều Thật ... "

 

 

 

18-h   18-p  26/3/2014.

Lũ Cẩu Quan Đầu Lợn … Nghe Cho Rõ Đây … :

“ Pháp Chủ Đòi Tiền Bị ... Cướp … Để Khẳng Định

Chế Độ Hiện Tại … Là Chế Độ … Ăn Cướp … ? “

Mất Hết Nhân Quyền … Để Thế Giới Hiểu Rõ … !

.

“ Để … Tôn Giáo Thế Giới … Tiêu Diệt Chúng Bay … !

Để … Các Quốc Gia Lớn … Ủng Hộ Pháp Chủ … ? “

Cấm Vận … Tẩy Chay … Chính Quyền Nước Việt Nam … !

Một Lũ Lừa Bịp … Gian Manh … Toàn Cặn Bã … ?

.

“ Đòi ... Không Phải … Ham Tiền

Mà Đòi ... Vì … Chính Trị … ? “

.

Đảng Cộng Sản VN … Xóa Bỏ Ban Chấp Hành … Ngay … !

Xóa Bỏ … Mặt Trận Tổ Quốc Đểu Cáng … Ngay … !

Kẻ Đứng Đầu Tứ Trụ … Phải Từ Chức … Ngay … !

Trả Tiền … Đã Cướp … Thế Giới Giúp Pháp Chủ … !

.

“ … Pháp Chủ … Tha Cho … ! “

.

Pháp Chủ Nhắc … Trên 70% Ngân Khố Quốc Gia VN ...

Nằm Trong Tài Khoản … Các Ngân Hàng … Thế Giới … !

Xăng Dầu … Đến Thuốc Men … Nhập Bằng Ngoại Tệ …

Tài Khoản Đóng Băng Hết … Là Khốn Nạn Luôn … ?

.

Haaaaaaaaa ... !

 


 

 

9-h   59-p   26/3/2014.

Pháp Chủ … Nhắc Lũ Cẩu Quan Đầu Lợn … Hiểu … :

Chế Độ Quốc Hội … Là Một Tay Pháp Chủ … !

Cứu Sống Nền Kinh Tế … Cũng Là Pháp Chủ … !

Đưa Việt Nam Có Chỗ Đứng … Cũng Pháp Chủ … !

.

Trò … Vắt Tranh Bỏ Vỏ … Ăn Cháo Đá Bát … !

Tiêu Diệt Pháp Chủ … Chúng Bay Làm Nổi Không … ?

Pháp Chủ Mà Để Lũ Ngu ... Hỗn … Chuyện Lạ … !

Nhấc Lên Được … Là Để Xuống Được … Đừng Quên … ?

.

“ Cướp Cả Tiền Của Thánh Thần … !

Đúng Là … Gấu Thành Tinh Rồi … ? “

.

“ Cho Việt Nam … Về Cái Máng Lợn Sứt … !

Dậy Cho Chúng Bay … Nhớ Bài Học Này … ? “

 

 

 

22-h   55-p   24/3/2014.

Pháp Chủ … Nói Cho Chính Quyền Việt Nam … Hiểu … :

Mở Tài Khoản … Pháp Chủ Biết … Sẽ Bị Cướp … !

Nhưng Vẫn Làm …=>… Bởi Chúng Bay Không Ăn Cướp …

… Tôn Giáo … Thế Giới … Sẽ Không Cớ Gì … Đánh … ?

.

“ … Ngu Lắm … ! “

.

“ Các Con … Đã Ăn Vênh Giá Vàng … Bóc Lột Dân … !

Lại Cướp Cả Tiền Của Thánh Thần - Cướp Được Không … ? “

.

Vặt Cả Râu Rồng - Liều Thật ... !

.

Một Đất Nước … Tôn Giáo Bị Khống Chế … Áp Đặt … !

Tham Quan Thao Túng … Vênh Giá Vàng … Bóc Lột … !

Người Truyền Giáo … Bị Cướp Bóc … Ép Chết Đói … !

Nhân Quyền Ở Đâu … Hội Đồng Nhân Quyền … Gì … ?

.

“ … Hiến Pháp - Lừa Bịp … ? “

.

Pháp Chủ … Không Phải Con Rối … Như Hồ Chủ Tịch … !

Không Chấp Nhận … Sống Làm Trò … Lừa Bịp Trăm Họ … ?

“ Đảng Nào Giở Trò … Ép Bức … Sai Khiến Pháp Chủ … !

Pháp Chủ Chịu … Sai Khiến … Còn Là Pháp Chủ Sao … ? “

.

“ Người Sáng Lập Ra Đảng … Bị Đảng Phế Truất … !

Không Phải Là Người … Sống Làm Con Rối Sao … ? “

 

Last Updated on Thursday, 24 April 2014 21:35
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

18-h   8-p   11/10/2013.

Mỗi Dòng Họ, Đều Có Một Sứ Mệnh => Trọng Trách Với Đời > Đảm Nhiệm Việc Của Xã Hội Cần.

Last Updated on Saturday, 01 March 2014 16:45
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
KIM CANG ĐẠI PHÁP - Do Đức Đạt Ma Sư Tổ Sáng Lập, Là Nội Công Thượng Thừa Võ Học. Kim Cang Bất Hoại > Vừa Dưỡng Sinh Triệt Tiêu Bệnh Tật, Tinh Túy Của Phật Pháp Đạo Học. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 May 2013 19:42

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 07:25
Read more...
 
ĐẠO THÁNH - ĐẤT VIỆT : Tôn Thờ Chủ Nghĩa Quyền Lực, Lấy Triết Học Tam Giáo : ( Phật - Nho - Lão )=> Làm Lề Luật. Âm Dương Đồng Nhất Lý - Thiện Ác Báo Ứng Ngay. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 14 December 2011 06:38


HẦU BÓNG ĐỒNG CHÍ

( Giá Đồng thứ 37 - của Công Đồng Bốn Phủ )

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 18:45
Read more...
 
GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V… PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 19 August 2011 23:06

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:31
Read more...
 
ĐÀO TẠO - DỤNG PHÁP => HẦU ÂM : Dành Cho Những Người Có Căn Hầu Đồng … Bóng Thánh => Của Trần Triều > Bốn Phủ Công Đồng. Không Cần Phải Giải Căn, Vẫn Tránh Được … Lệ Thuộc … “Tốn Kém > Hao Tổn “ Kinh Tế Vật Chất. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 23 July 2011 06:23

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:38
Read more...
 
THẦN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG LÀ GÌ ?.........SAO LẠI CHỮA ĐƯỢC BỆNH ?.........VÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ KHAO KHÁT CỦA NHIỀU NGƯỜI. PDF Print E-mail

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THẦN HỌC:

           Thần Học Phương Đông là một bộ môn khoa học tâm linh huyền bí đối với quan niệm của những người bình thường. Và là chuyên khoa về học thức linh diệu, đối với những người thận trọng trong quan niệm về khoa học biện chứng.

Thần Học Phương Đông giúp những người tu luyện ứng dụng được sức mạnh tâm linh dựa trên nền tảng của văn hoá Phương Đông, để phục vụ những nhu cầu cần thiết hữu ích, đối với cuộc sống của nhân loại, như sức khoẻ, trí tuệ, tài năng, phúc lộc…v…v…

Hơn nữa là Thần Học Phương Đông không mang mầu sắc của tôn giáo, mà hoàn toàn là khoa học, tập hợp ứng dụng những tinh tuý của pháp thuật, thuật học kỳ môn, tinh hoa tâm linh giáo lý của các tôn giáo, đạo giáo, thuật giáo, không riêng của Phương Đông. Mà ứng dụng giao diện tâm linh của cả nhân loại để phục vụ nhu cầu cuộc sống mọi mặt cần thiết hữu ích đối với nhân loại.

Last Updated on Thursday, 21 July 2011 15:24
Read more...
 
DƯỠNG SINH CHỮA => CẬN - LOẠN - NHƯỢC THỊ : … Bệnh Do Hệ Thần Kinh Não Bộ, Chỉ Đạo Cơ Năng, Truyền Tải Thông Tin ... Tổn Thương > Sai Lệch … Suy Giảm … Mất Chức Năng Thị Lực … ! PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 16 July 2011 21:12

 

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 18:30
Read more...
 

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA CHỮA BỆNH

QUYỀN NĂNG

Thiên Chúa Chữa Bệnh


Những người muốn sử dụng quyền năng của Thiên Chúa chữa bệnh ăn khớp với Y Lý. Không phân biệt theo tôn giáo đạo Giáo nào, Miễn là có đức tin.

Liên kết - Hợp tác