Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Đạo Lý PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 October 2014 12:10

Chính Trị - Thế Giới

“ … Pháp Chủ - Bảo Hiến … “

Những Kẻ Bị Pháp Chủ … Ra Lệnh ... Sử Tử … :

Là Cái Chết Nhục Nhã … Chẳng Đạo Lý Gì … !

Bởi … ( Nghịch Lòng Dân … Thì Chẳng Phải Liệt Sỹ

Chẳng Phải Anh Hùng Gì ... )=> Mà Chết Vì Tham … ?

.

“ Tham Quyền Cố Vị - Bóc Lột Dân … !

Pháp Chủ Sử Tử … Là Chết Nhục … ? “

.

( ... Đặc Vụ Đã Bắn ... Là Bắt ... Người Nhà Tội Đồng Phạm ...

Tù 30 Năm )=>... Tịch Biên Tài Sản > Sông Công BTC-CTQG.

.

Pháp Chủ - Tư Lệnh Hội Đồng QL-CDT-VN ... Truy Nã

Anh Em Tôn Giáo Thế Giới - Giúp Pháp Chủ

00-h   00-p   27/10/2014.

Hình Thành Một Quốc Gia … Là Máu Tươi Đánh Chiếm.

Hình Thành Một Dân Tộc … Là Đào Thải … Suy Tàn … !

Một Người Nói Vào Mặt … Một Người Đấm Vào Mồm.

Hỏi Rằng - Bị Đấm Vỡ Mồm … Còn Nói Được Không … ?

.

“ Lẽ Phải Muôn Đời - Luôn Thuộc Về  Kẻ Mạnh … !

Không Có Thực Lực - Làm Việc Chẳng Thành Công. “

.

.Thiên Pháp - Uy Linh

Quy Luật Tự Nhiên - Người Phải Thuận Trời

Hôn Nhân - Chính Trị

Tiết Chế Chính Trị - Quốc Gia

.

“ Tài Sản Quý Nhất Của Con Người Là Hậu Thế

Di Sản Lớn Nhất Của Nhân Loài Là Trí Thức. “

Người Trí Thức ... Là ... Ý Thức Về Trí Tuệ ... !

(  Bằng Cấp ~ Học Thức Kiểu Copy ... Trí Thức Gì ... ?  )

..

Hiến Pháp - Việt Nam

“ Thừa Kế - Tiền Bản Quyền CĐQH “

Đầu Tư - Hải Đảo

Khoa Học - Công Nghệ

.

Văn Phòng - Trưởng Ban Tiết Chế CTQG-VN

 

 

 23-h   43-p   31/10/2014.

Mỹ > Nga > Trung =>  Chuyển Đủ Quân … Đã Nhận … :

Đại Đội … Là 200 Quân … Một Nửa … Ở Thủ Đô … !

“ 3 Đại Đội - Nga > Trung > Mỹ … + 1 Đại Đội ... VN …

Bắn … Toàn Bộ Hệ Thống Bí Thư ~ Lãnh Đạo …” :

.

Tài Chính > Công Thương > Ngân Hàng Công Thương VN.

Từ Trung Ương Đến Địa Phương … Quét Bằng Sạch … !

Bắt … Lũ Người Nhà Đồng Phạm … Tội Vi Hiến … :

Đầy Ra Hải Đảo … Khổ Sai … 30 Năm Tù … ?

.      

“ Sông Công Tài Sản. “

.

“ Pháp Chủ - Trưởng Ban Tiết Chế CTQG … Ra Lệnh … !

Ai … Trái Lệnh - Bắn Chết Tại Chỗ ... Tức Khắc … ? “

Quân … Đã Hiến Cho Pháp Chủ => Lệc … Bắn Chết.

Ai … Ra Lệnh Cho Đặc Vụ … Là … Vi Hiến … !

.

“ … Bắn Chết … ! “

.

“ Pháp Chủ - Trực Tiếp Lãnh Đạo Đặc Vụ. “

 .

Từng Thành Viên Của TC2-BQP ~ TC Tỉnh Báo BCA

Giám Sát ... Đại Đội Đặc Vụ Người Việt ... Hành Động.

Nếu Dám Ăn Tiền ... Bỏ Lọt Tội Phạm ... Báo Ngay ... !

Pháp Chủ ... Sẽ Sử Tử Toàn Bộ ... Cả Đại Đội ... ?

.

Pháp Chủ - Ngửi Thấy Mùi Tiền ... !

 .

" ... Cho Bọn Tham Tiền ... Bán Rẻ Quốc Gia - Phản Bội Dân Tộc ... !

Xuống Dưới Âm Ty Địa Phủ ... Để Tiêu Đồng Tiền ... Cặn Bã ... ? "

 

 

 

18-h   58-p   31/10/2014.

Pháp Chủ - Lệnh … Toàn Bộ Đặc Vụ … Nghe Lệnh.

Từng Cá Nhân Đặc Vụ … Bảo Hiến - Bắn Chết … :

Toàn Bộ … Ủy Viên Ban Tiết Chế … Đảng Phái … !

Chúng Lừa Bịp … Pháp Chủ ... Đã Bết Từ Lâu … ?

.

Bây Giờ … Mới Đến Lúc … Pháp Chủ Sử Tội … :

Bắt Lũ Người Nhà … Tòng Phạm … 30 Năm Tù.

Đầy Ra Hải Đảo … Khổ Sai … Xây Dựng Đảo … !

Thay Toàn Bộ Ủy Viên Ban Tiết Chế  … KĐP … ?

.

Đảng Và Dân … Thành Phần Chính Trị … Khác Nhau … !

Đảng Viên … Mà Đại Diện Người Dân … Là Bịp … ?

Hiến Pháp Việt Nam - Tội Bất Tín … Sử Tử … !

Cấu Thành Tội Phạm … Bằng Chứng … Đã Quá Rõ … ?

.

“ … Bắn … ! ”

.

Pháp Chủ … Lấy Quyền Tư Lệnh HĐQL-CTVN.

Lấy Quyền Trưởng Ban Tiết Chế CTQG =>... Biên Chế … :

1200 Đặc Vụ … Mỹ > Nga > Trung … Theo Hiến Pháp … !

Kẻ nào Chống Lệnh … Sử Tử … Hỏa Thiêu > Hoàn Thủy.

.

“ … Khẩn Cấp … ! “

.

“ Chỉ Có … Chủ Tịch Đảng Đối Trọng … Trưởng Ban Chủ Thể … :

Mới Được Phép Đảng Phái … Chức Năng - Đối Trọng Chính Trị … ! “

.

" ... Dã Tâm ... Qua Mắt Ai ... ? "

 

 

 

17-h   07-p   31/10/2014.

Pháp Chủ Yêu Cầu ... Ban Chủ Thể Quốc Hội ... !

Quyết ... Tăng Thêm Binh Lực ... Cho Ban Tiết Chế ... ?

Biên Chế 1200 Quân Đặc Vụ ... Mỹ > Nga > Trung ... !

Những Nước Này ... Có Phu Nhân ... Ở Tại VN ... ?

.

Phải Có Trách Nhiệm Với ... Chế Độ Quốc Hội ... !

Và Trách Nhiệm ... Với Nền Chính Trị Tại VN ... ?

Pháp Chủ - Lãnh Tụ Của CĐQH ... Toàn Cầu ... !

Yêu Cầu ... Mỗi Nước ... Hiến 400 Quân Cho PC ... ?

.

" Bao Trọn Gói Chi Phí Lương ... ~ ... Quân Vụ ... !

Chuyển Đủ Quân Tới Việt Nam ... Ngay Tức Khắc. "

.

" ... Tổng Cộng - 7000 Đặc Vụ ... ! "

.

( Tập Trung Quân Tại Thủ Đô Hà Nội - Trực Chiến ... ! )

 

Last Updated on Friday, 31 October 2014 21:03
Read more...
 
LOẠN ÂM - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 18 June 2014 00:13

Việt Nam Loạn Âm … Do Chính Trị … Phát Sinh … !

Chế Độ Nhà Nước … Muốn Mê Hoặc Lòng Người … ?

Thầy Bà Thất Đức … Xúi Chính Quyền Làm Bậy … !

Cúng Tế Âm Binh … Kiểu Nghịch Đạo … Hại Đời … ?

Pháp Chủ ... Nói Cho Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân => Biết Tình Hình Việt Nam ... Đang Loạn Âm … Kiểu Gì … :

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:02
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

Vạn Vật Đều Có … Giá Trị Riêng … Hữu Ích … !

Muôn Loài Đều Biến Dịch > Sinh Tồn ~ Chuyển Hóa

Người Có Đạo … Trời > Đất > Vạn Vật ... Có Đạo

Ngộ Đạo => Là Hiểu Về Quy Luật … Tự Nhiên … !

5-h   5-p   18/6/2014.

Trời Ban Sứ Mệnh … Pháp Chủ Là Người … :

Cầm Pháp Chế Nhà Trời … Giúp Nhân Gian …

Bình Định Loạn Âm … Phục Nhân Hướng Đạo … !

Đạo Sống Làm Người … Phải Có Đức Nhân … ?

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:06
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
KIM CANG ĐẠI PHÁP - Do Đức Đạt Ma Sư Tổ Sáng Lập, Là Nội Công Thượng Thừa Võ Học. Kim Cang Bất Hoại > Vừa Dưỡng Sinh Triệt Tiêu Bệnh Tật, Tinh Túy Của Phật Pháp Đạo Học. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 May 2013 19:42

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 07:25
Read more...
 
ĐẠO THÁNH - ĐẤT VIỆT : Tôn Thờ Chủ Nghĩa Quyền Lực, Lấy Triết Học Tam Giáo : ( Phật - Nho - Lão )=> Làm Lề Luật. Âm Dương Đồng Nhất Lý - Thiện Ác Báo Ứng Ngay. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 14 December 2011 06:38


HẦU BÓNG ĐỒNG CHÍ

( Giá Đồng thứ 37 - của Công Đồng Bốn Phủ )

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 18:45
Read more...
 
GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V… PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 19 August 2011 23:06

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:31
Read more...
 
ĐÀO TẠO - DỤNG PHÁP => HẦU ÂM : Dành Cho Những Người Có Căn Hầu Đồng … Bóng Thánh => Của Trần Triều > Bốn Phủ Công Đồng. Không Cần Phải Giải Căn, Vẫn Tránh Được … Lệ Thuộc … “Tốn Kém > Hao Tổn “ Kinh Tế Vật Chất. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 23 July 2011 06:23

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:38
Read more...
 
THẦN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG LÀ GÌ ?.........SAO LẠI CHỮA ĐƯỢC BỆNH ?.........VÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ KHAO KHÁT CỦA NHIỀU NGƯỜI. PDF Print E-mail

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THẦN HỌC:

           Thần Học Phương Đông là một bộ môn khoa học tâm linh huyền bí đối với quan niệm của những người bình thường. Và là chuyên khoa về học thức linh diệu, đối với những người thận trọng trong quan niệm về khoa học biện chứng.

Thần Học Phương Đông giúp những người tu luyện ứng dụng được sức mạnh tâm linh dựa trên nền tảng của văn hoá Phương Đông, để phục vụ những nhu cầu cần thiết hữu ích, đối với cuộc sống của nhân loại, như sức khoẻ, trí tuệ, tài năng, phúc lộc…v…v…

Hơn nữa là Thần Học Phương Đông không mang mầu sắc của tôn giáo, mà hoàn toàn là khoa học, tập hợp ứng dụng những tinh tuý của pháp thuật, thuật học kỳ môn, tinh hoa tâm linh giáo lý của các tôn giáo, đạo giáo, thuật giáo, không riêng của Phương Đông. Mà ứng dụng giao diện tâm linh của cả nhân loại để phục vụ nhu cầu cuộc sống mọi mặt cần thiết hữu ích đối với nhân loại.

Last Updated on Thursday, 21 July 2011 15:24
Read more...
 
More Articles...

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

HẦU ĐỒNG BẰNG PHÁP HẦU ÂM

HUẤN LUYỆN

PHÁP - HẦU ÂM

Trong lĩnh vực hầu Đồng - Bóng Thánh từ cổ xưa đến ngày nay, thường thì ai cũng bước chân vào tìm tòi căn cơ số mệnh của chính mình, sau một thời gian dài gặp phải nhiều trắc trở trong cuộc sống.

 

Liên kết - Hợp tác