Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Dậy Vợ - Kiểu Này PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 21 November 2014 23:33

6-h   36-p   22/11/2014.

Người Đẹp Ba Lan … Chủ Tịch Quốc Hội … VN … !

Đã Ngoan Ngoãn … Sinh Con Cho Pháp Chủ Chưa … ?

Nếu Tối … Không Ăn Cùng … Đêm Không Ngủ Cùng … !

Pháp Chủ … Sẽ Công Bố … Giao Chủ Quyền … Đảo … ?

.

( ... Toàn Bộ Quốc Hội Việt Nam ~ Quốc Hội Ba Lan …

Đảng Lao Động Việt Nam … )=>… Sẽ Tổng Sỉ Vả … !

Tội ... Õng Ẹo … Làm Mất Chủ Quyền BĐ - VN …

Mặt Đẹp Hơn … Mặt Đường … Cho Đời Dẫm Đạp … ?

.

“ … Ngoan Chưa … ? “

.

Toàn Bộ Phụ Nữ German … Một Bầy Yêu Tinh … !

Nghe ~ Ngửi Mùi Pháp Chủ … Còn Sợ Mất Mật … ?

.

“ … Bắt Đẻ - Phải Đẻ … ! “

.

“ Lá Gan … Người Đẹp Ba Lan - To Chừng Nào … !

Mà Dám … Õng Ẹo … Trái Lời Của Pháp Chủ … ? “

 

Last Updated on Friday, 21 November 2014 23:39
Read more...
 
Đạo Lý PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Sunday, 02 November 2014 03:20

Chính Trị - Thế Giới

.

Sử Tội Chính Phủ Trung Quốc Ăn Cướp

Thiên Pháp - Uy Linh

Last Updated on Thursday, 20 November 2014 20:32
Read more...
 
Chính Trị - Thế Giới PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 19 November 2014 18:57

4-h   44-p   22/11/2014.

PC Công Bố … Quốc Hội Đức Đã Chuyển Quân … !

3000 Đặc Vụ Người Đạo Hồi Sang Việt Nam …

Thay Thế … Đặc Vụ Đức … Người Đạo Cơ Đốc …

Pháp Chủ Đã Cho … Quân Đội Trung Quốc Quản … :

.

“ Toàn Bộ Quần Đảo Trường Xa … Của Việt Nam … !

Bắt Lính Trên Đảo - Làm Tin … Trong Chính Trị … ? “

Pháp Chủ … Cho Quân Dân VN Biết … Hiểu Kỹ … :

Trái Lời Pháp Chủ … Sẽ Lãnh Họa … Đủ … Đường.

.

Pháp Chủ Lệnh - Thay TB Hệ Thống Cục Trưởng … !

TC2 - BQP-VN … Người Đạo Hồi … Tỉnh Báo Đức.

“ Thay Toàn Bộ Hệ Thống … Tư Lệnh Quân Khu … :

Bằng Người Quân Đội Đức Đạo Hồi … Làm Ngay … ? “

.

( … QĐNDVN - Lệc … Khốn Nạn Luôn … ! )

.

Thay Thơ Ký … Đức Người Đạo Hồi … Nhận Chức … :

Trưởng Ban Thư Ký … Thường Trực Văn Phòng TB …

( Phế Truất … Thư Ký => Người Thổ Nhĩ Kỳ … Lệc … ! )

Quốc Hội … Guinea … Cho Pháp Chủ … 1 Thư Ký … :

.

“ Người Đẹp - Sinh Con Thay … TK Thổ Nhĩ Kỳ … !

… Trái Lời Pháp Chủ … Kết Cục …Là Như Vậy … ? “

.

“ Văn Phòng Trưởng Ban .. Tạm Thuê :

Nhà 23 Nguyễn Đình Chiểu - HN … ! “

.

Đúng 19-h 22/11/2014.=> 8 Thư Ký … Ăn Tối Cùng Pháp Chủ :

Tại Nhà Hàng Cạnh Văn Phòng … 23 Nguyễn Đình Chiểu - HN.

.

Thư Ký Pháp - Trưởng Ban Cơ Mật … Xuất Tiền Quân Vụ … !

Từ Giờ … Bữa Tối 8 Thư Ký - Phải Ăn Tối Với Pháp Chủ … :

.

“ … Báo Cáo … Chính Trị … ! “

.

“ Địa Cầu - Pháp Chủ Còn Quy Hoạch … Đâu Vào Đấy … !

Nước Việt Nam Bé Như Nắm Tay … Lệc Được Không … ? “

.

( Ăn Tối - Mang Cho PC 500 Triệu VNĐ Quân Vụ. )

 

 

 

12-h   24-p   21/11/2014.

Pháp Chủ - Quyền Tư Lệnh … Nhưng Muốn Phục Chúng.

“ Yêu Cầu … Ban Chủ Thể Quốc Hội VN … Biểu Quyết … !

CT Quốc Hội Ký Lệnh Theo Biểu Quyết … BCT-QH-VN. “

Sử Tử HT Công Chức Vi Hiến … Chống Phá CĐQH … :

.

Bắn … Toàn Bộ Hệ Thống Lãnh Đạo ~ Bí Thư … Cục … :

A-25 > A-83 > A-84 > A-87 … TB-LĐ Trại Tù CT … !

Cấu Kết Tư Bản … Cấu Thành Tội Phạm … Rõ … !

Bắt Người Nhà Nội Ngoại ~ Thông Gia Tòng Phạm … :

.

“ 30 Năm Tù …=>…Hải Đảo … Sông Công Tài Sản … !

Thay An Ninh Pháp … Để Chấm Dứt … Cấu Kết … ? “

Đặc Vụ ... Lãnh Đạo LL Cảnh Sát Hình Sự ... :

Bắt Người ... Vừa Thả Trái Lệnh ... Vào Trại Tù ... !

.

“ … Khẩn Cấp … ! “

.

“ Pháp Chủ Yêu Cầu Quốc Hội Ba Lan … Chuyển … :

Thêm 3000 Đặc Vụ … Để Pháp Chủ … Tăng Viện … “

.

PC ... Lệnh ( Bộ Trưởng Quốc Phòng Tác Chiến ... ĐV ... !

Bảo Hiến ... )=>... Sử Tử Tội Phạm Theo Lệnh CTQH-VN.

 

 

 

11-h   00-p   21/11/2014.

Thông Báo … Nhân Dân VN ~ Khách Quốc Tế … Biết … !

Pháp Chủ - Quyền Tư Lệnh Hội Đồng QL-CDT-VN :

( Khai Trừ Công An Giao Thông Khỏi LL Vũ Trang …

Tội )=> Làm Mất Uy Tín ... Hội Đồng QL - CDTVN.

.

Bằng Chứng =>… Bắt Bớ Trái Luật … Đủ Trò Bậy … !

Cẩu … ÔTÔ … Của Tư Lệnh Hội Đồng QL-CDT-VN …

Trắng Trợn Trái Luật … Chống Đối Hiến Pháp VN.

Lệnh Sử Tử … Những Kẻ Vi Hiến … Trong 24-h … ?

.

Lệnh Cho Ban Quân Pháp - Hội Đồng QLCDTVN … !

Bắt … Sử Tử Tại Trường Bắn … Quay Video … Trình …

Chống Lệnh => Sử Tử Toàn Bộ Ban Quân Pháp … ? 

Lệnh … Ban Nội Chính Chuyển … Công An Giao Thông

.

Về … Bộ Giao Thông Vận Tải Chủ Quản … Ngay … !

Chống Lệnh … Sử Tử Ban Nội Chính Trung Ương … ?

“ Quân Pháp … Thu Toàn Bộ Súng ~ Dùi Cui Điện … !

Thu Khóa Số 8 … Nộp => Ban Tiết Chế CTQG-VN … ? “

.

“ … Hạn 24-h … ! “

 

 

 

3-h   39-p   21/11/2014.

Quốc Hội Pháp … Chuyển Quân Gấp Cho Pháp Chủ :

Thêm 2 Ngàn Đặc Vụ Tinh Nhuệ … Khẩn Cấp … !

Tổng Đặc Vụ Pháp … Là 3400 Đặc Vụ … VN … ?

PC … Thay HT Lãnh Đạo Cảnh Sát Cơ Động … :

.

Bọn Này Vừa Lộ Nguyên Hình - Chống Phá CĐQH …

Bắt Người Trái Luật … Trước Mặt Tư Lệnh HĐQL-CDTVN.

Thách Thức Chính Trị … Chống Đối Hiến Pháp … VN.

( Lệnh Sử Tử … Toàn Bộ Hệ Thống Lãnh Đạo CSCĐ … ! )

.

“ … Bắn … Toàn Quốc … ! “

 

 

 

14-h   44-p   28/11/2014.

Pháp Chủ Nói Rõ … Quân Dân Việt Nam … Hiểu … :

Họ Nguyễn Sinh =>… Ông Đúc Cốt … Ông Tráng Men.

Hồ Chủ Tịch … Thực Sự =>… Dòng Máu Họ Hồ … !

Chính Phạm Văn Đồng … Cố Vấn … Hồ Chủ Tịch … :

.

“ Lấy Lại … Họ Gốc … !

Xưng Danh Chủ Tịch … ? “

.

Thằng Sinh Hùng … Chỉ Là Gà Què … An Quẩn … !

Mượn Danh Dòng Họ … Để Mị Dân … Thủ Lợi … ?

Nhưng Khi Sự Thật … Phơi Bầy … Thì Quá Nhục … !

Một Dòng Họ … Nuốt Trái Đắng … Vì Ham Sắc … ?

.

“ Một Nhà Giáo Già … Ôm Vợ Trẻ … !

Gánh Một Bào Thai … Là Sự Thật … ? “

.

“ Ông Nội Của Hồ Chủ Tịch … Họ Hồ … !

Khi Ở Huế … Ông Cháu Đã Nhận Nhau … ? “

Ầm Ỹ Trên Mạng Internet - Nhưng Bị ... Dập … !

Pháp Chủ - Phải Nói Rõ … Tránh Hậu Họa … ?

.

“ … Lừa Bịp … ? “

 

 

 

11-h   01-p   20/11/2014.

Hội Đồng Quân Pháp … Bắn Chết Ngay Toàn Bộ … :

Trợ Lý ~ Đại Đội Trưởng =>... Đặc Vụ Triều Tiên … !

Bọn Này Cấu Kết Tư Bản => Chống Phá CĐQH …

Cấu Thành Tội Phạm ... Một Chuỗi Dài Thời Gian ... ?

.

Quốc Hội Triều Tiên … Sử Tử TB Người Nhà …

Nội Ngoại ~ Thông Gia Của Những Kẻ Này … Ngay.

“ Sông Công TB Tài Sản …=>… Hội Đồng Quyền Lợi.

Răn Đe Quân Kỷ =>… Mang Xác … VN Hỏa Thiêu. “

.

“ … Khẩn Trương … ! “

 

 

 

8-h   18-p   20/11/2014.

Ban Cơ Mật … ( Thay Luôn 5 ĐĐT … Đàn Ông …

Đặc Vụ Đức )=>… Giao Cho 5 … Phong Bao … Chuyển :

ĐĐT - Đại Đội 1 … Tiền Quân Vụ Ban TCCT-QGVN.

ĐĐT - Đại Đội 2 … Tiền QV … Hội Đồng QL-CVDT-VN.

.

ĐĐT - ĐĐ 3 … 100 Triệu VNĐ Tiền QV Thiết Bị

ĐĐT - ĐĐ 4 … Điện Thoại … Cài PM Chuyên Dụng.

ĐĐT - ĐĐ 5 … Máy Tính Bảng … Windows … Cài PM-CD.

Tất Cả … Cho Vào Phong Bao … Ký Hiệu Rõ … !

.

Đúng 11-h   Hôm Nay … Không Chuyển Đến Cho PC … :

Sử Tử 5 Đại Đội Trưởng … Chống Quân Lệnh … !

Thay Tiếp … 5 ĐĐT Đàn Ông Đức … Lại Chuyển … Tiếp.

Chống Lệnh … Sử Tử Cho Đến Người Cuối Cùng … ?

.

“ Quân Lệnh - Như Sơn … !

Chống Lệnh - Sử Tử … ? “

.

“ Để Xem - Lính Đức … Trung Thành Và Phục Vụ … !

CĐQH … Hay Trung Thành Với Chế Độ Tư Bản … ? “

Một Ngày … Sử Tử 10 Lính … Chống Quân Lệnh … !

Hết Người … Quốc Hội Đức … Lại Điều Sang VN … ?

.

“ … Bắt Phải Phục … ! “

.

Đặc Vụ Xsarel, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật, Guinea …

Australia, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Việt Nam :

Mỗi Nước … Nhặt Một Tiểu Đội 10 Đặc Vụ … !

Thiết Lập Ngay …” Hội Đồng Quân Pháp Đặc Vụ …”

.

“ Bắn … Đặc Vụ Chống Quân Lệnh.

Pháp Chủ Trực Tiếp Lãnh Đạo … ? “

.

“ Cái Trò Đàn Bà Rỉ Tai Đàn Ông … Chống Quân Lệnh … !

Thì Phải Giết Cả Nhà Chúng … Cho Chết Chung Hết … ? “

.

Xem Đảng Của Con Điếm Angela Merkel ... Giở Trò Gì ... !

Để Có Thể ... Chống Phá Được ... CĐQH ... Trên Toàn Cầu.

 

 

 

02-h   00-p   20/11/2014.

Trưởng Ban Cơ Mật - Giao Cho Đại Đội Trưởng … :

Đại Đội 4 > 5 Đặc Vụ Giám Quân … Người Đức … !

Mỗi Người 20 Triệu VNĐ Tiền Quân Vụ … Chuyển …

ĐĐT- Đại Đội 4 Là Tiền Quân Vụ … Ban Tiết Chế … ?

.

ĐĐT - Đại Đội 5 Là Tiền Quân Vụ - Hội Đồng QLCDTVN.

Phong Bì Ghi Rõ => Tiền Quân Vụ Của Bên Nào … !

“ Kẻ Nào Chống Lệnh - Quốc Hội Đức … Phải Giết … :

Toàn Bộ Người Nhà - Đặc Vụ Đức … Chống Lệnh … ? “

.

“ Lệc … Nước Khác … Dẫn Giắt Liên Minh Châu Âu.

Chống Lệnh PC Là Phá CĐQH => Kẻ Thù Chung … ? “

PC Sẽ Cho Bắn … Đặc Vụ Đức … Chống Lệnh … :

Mang Người Nhà Chúng … Dậy … Chấp Hành Quân Lệnh.

.

Đúng 5-h Sáng … Pháp Chủ Chưa Nhận Được Tiền … :

Bắn 2 ĐĐT Người Đức Chống Lệnh … Cùng Người Nhà.

 Ban Cơ Mật … Chuẩn Bị … 5 Đại Đội Trưởng … :

Đàn Ông Đức … Để PC … Thiết Lập Quân Kỷ … !

.

“ Bắn Đến Người Cuối Cùng. “

.

“ Chính Trị … Là Dùng Chính Đạo …  Để Cai Trị … !

Bắt Binh Tướng Phải Tuân Thủ Chính Trị CĐQH … ? “

.

“ Đặc Vụ Guinea Bắn Chết ĐĐT Đại Đội 3 Giám Quân.

Quốc Hội Đức ... Giết Sạch Người Nhà Thằng Này ... ! “

.

Tỉnh Báo 41 Nước CĐQH - Giám Sát Quốc Hội Đức ... !

Lệc ... Báo Ngay Cho PC ... Cho Đứng Đường Luôn ... ?

.

Phần Tiếp Theo =>

 

Last Updated on Friday, 21 November 2014 21:49
Read more...
 
LOẠN ÂM - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 18 June 2014 00:13

Việt Nam Loạn Âm … Do Chính Trị … Phát Sinh … !

Chế Độ Nhà Nước … Muốn Mê Hoặc Lòng Người … ?

Thầy Bà Thất Đức … Xúi Chính Quyền Làm Bậy … !

Cúng Tế Âm Binh … Kiểu Nghịch Đạo … Hại Đời … ?

Pháp Chủ ... Nói Cho Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân => Biết Tình Hình Việt Nam ... Đang Loạn Âm … Kiểu Gì … :

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:02
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

Vạn Vật Đều Có … Giá Trị Riêng … Hữu Ích … !

Muôn Loài Đều Biến Dịch > Sinh Tồn ~ Chuyển Hóa

Người Có Đạo … Trời > Đất > Vạn Vật ... Có Đạo

Ngộ Đạo => Là Hiểu Về Quy Luật … Tự Nhiên … !

5-h   5-p   18/6/2014.

Trời Ban Sứ Mệnh … Pháp Chủ Là Người … :

Cầm Pháp Chế Nhà Trời … Giúp Nhân Gian …

Bình Định Loạn Âm … Phục Nhân Hướng Đạo … !

Đạo Sống Làm Người … Phải Có Đức Nhân … ?

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:06
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
KIM CANG ĐẠI PHÁP - Do Đức Đạt Ma Sư Tổ Sáng Lập, Là Nội Công Thượng Thừa Võ Học. Kim Cang Bất Hoại > Vừa Dưỡng Sinh Triệt Tiêu Bệnh Tật, Tinh Túy Của Phật Pháp Đạo Học. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 May 2013 19:42

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 07:25
Read more...
 
ĐẠO THÁNH - ĐẤT VIỆT : Tôn Thờ Chủ Nghĩa Quyền Lực, Lấy Triết Học Tam Giáo : ( Phật - Nho - Lão )=> Làm Lề Luật. Âm Dương Đồng Nhất Lý - Thiện Ác Báo Ứng Ngay. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 14 December 2011 06:38


HẦU BÓNG ĐỒNG CHÍ

( Giá Đồng thứ 37 - của Công Đồng Bốn Phủ )

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 18:45
Read more...
 
GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V… PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 19 August 2011 23:06

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:31
Read more...
 
More Articles...

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

GIÚP : CÓ PHÁP LỰC

KHAI MỞ GIÁC QUAN

THUẬT HỌC KỲ MÔN

TỬ VI :

 

Người tu học bộ môn Tử Vi điều quan trọng và khó nhất, đó là giải đoán lá số, đoán phúc họa - đường đời, của người xin lá số.

Liên kết - Hợp tác