Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Đạo Lý PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Tuesday, 21 October 2014 23:17

9-h   19-p   22/10/2014.

Cả Địa Cầu … Pháp Chủ Còn Quy Hoạch Được … !

“ Binh Lực 38 Nước … Trực Chiến Giúp Việt Nam …

Thực Thi Hiến Pháp … 38 Nước Đã Công Nhận … “

Quan Chức ... QHVN … Vi Hiến … Lên Đài Bằng Thừa … ?

.

Thiên Pháp - Uy Linh

Quy Luật Tự Nhiên - Người Phải Thuận Trời

Hôn Nhân - Chính Trị

Tiết Chế Chính Trị - Quốc Gia

.

“ Tài Sản Quý Nhất Của Con Người Là Hậu Thế

Di Sản Lớn Nhất Của Nhân Loài Là Trí Thức. “

Người Trí Thức ... Là ... Ý Thức Về Trí Tuệ ... !

(  Bằng Cấp ~ Học Thức Kiểu Copy ... Trí Thức Gì ... ?  )

.

Hiến Pháp - Việt Nam

Động Viên ... Trí Thức

“ … Pháp Chủ - Bảo Hiến … “

 

 

4-h   24-p   23/10/2014.

Pháp Chủ Nhắc Đảng Lao Động - Hiện Chính Đảng.

Làm Sai Hiến Pháp … Tội Tử Hình … Quá Rõ … :

“ Pháp Chủ … Bảo Hiến … Không Bảo Kê Đảng Phái.

ĐCS Chia 3 =>… Rượu Cũ Bình Mới … Mà Thôi … !

 

Lãnh Đạo Ủy Ban ~ Sở Ngành =>… Không Đảng Phái.

Thiết Lập Hệ Thống Đảng … Trách Nhiệm Bí Thư … ?

Đảng Lãnh Đạo Chính Trị - BT … Không Tư Lệnh … !

Quyền Lực Chính Đảng - Là Nghị Quyết ~ Biểu Quyết ...

.

“ Ban Tiết Chế … Sở Hữu … Toàn Bộ … Tỉnh Báo … !

Miền Trung … Vi Hiến … Đặc Vụ Bắn Sạch Luôn …  ? “

.

“ … Nhắc Rõ … ! “

 

 

 

21-h   41-p   22/10/2014.

Pháp Chủ Công Bố … Vừa Xong … Đã Sử Tử … :

Hoàng Tuấn Anh - Bộ Trưởng Văn Hóa TT&DL.

Đinh La Thăng - Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải.

Trịnh Đình Dũng - Bộ Trưởng … Bộ Xây Dựng.

.

Nguyễn Bắc Son - Bộ Trưởng Thông Tin & Truyền Thông.

Ngô Xuân Lịch - Tổng Cục Trưởng  TC Chính Trị.

Cục Trưởng - Cục An Ninh Thông Tin … A87 - BCA.

Cục Trưởng - Cục An Ninh Chính Trị … A83 - BCA.

.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ Tịch Quốc Hội.

Mỗi Mạng 30 Tỷ VNĐ - Thưởng Cho LLVTND Bảo Hiến.

Tổng Cộng - 240 Tỷ VNĐ Tiền Thưởng Đã Treo Giá … !

TL … CT Đảng Lao Động … Nhận Xác - Giao Tiền … ?

.

“ … Khẩn Trương … ! “

.

“ Kết Cục Của Những Kẻ Chống Đối Chính Trị … !

Tham Quan … Vi Hiến - Là Sẽ Bị … Tử Hình … ? “

 

 

 

16-h   56-p   22/10/2014.

Pháp Chủ Công Bố … Đặc Vụ Miền Trung Thành Công

Đã Bắn Chết … Tư Lệnh ~ Chính Ủy Quân Khu 5 … !

Thiết Lập Hệ Thống Quân Pháp … Quân Khu 5 Ngay …

Nguyễn Chí Vịnh … Cũng Đã Bắn Chết … Vừa Xong … ?

.

“ Thành Phố Đã Nẵng Và Huế … Chuẩn Bị Đi … !

Bàn Giao Quyền Lực Cho Chính Đảng Khẩn Trương. ”

.

“ Mang Người Vào … Thay Luôn.

Chống Lệnh … Là Bắn Chết … !  “

 

 

 

16-h   00-p   22/10/2014.

Đặc Vụ ... Miền Trung … Bắn Chết Tư Lệnh QK-5

Bắn Chết Chính Ủy … Quân Khu 5 … Cùng Vỉ … !

Tội Tầy Trời … Giở Trò … Chia Ba Đất Nước … ~

Cấu Kết Ngoại Bang => Chống Phá Hiến Pháp … VN.

.

Bắn Chết Nguyễn Chí Vịnh … Thượng Tướng QĐNDVN

Cấu Kết Quân Khu 5 ~ Lào > Camphuchia … Chống Phá

Nhiễu Loạn Lòng Quân … Phản Kháng Chính Trị … VN.

Tội Nào … 3 Kẻ Này … Cũng Là … Phản Quốc … !

.

“ Bắn Chết > Hỏa Thiêu > Hoàn Thủy.

Thưởng … 3 Mạng 150 Tỷ VNĐ … ! “

.

Nếu … Địa Phương Phản Kháng … Bắn Chết Tại Chỗ

Tội Đồng Phạm … Thưởng Mỗi Mạng 5 Tỷ VNĐ … !

 

 

 

13-h   31-p   22/10/2014.

Tổng Bí Thư Đảng Lao Động … Mang Nhân Sự

Người Thái Bình - Vào Thành Phố Hồ Chí Minh :

Yêu Cầu Bí Thư TU-TPHCM - Bàn Giao Quyền Lực.

Chống Đối Hiến Pháp - Là Đặc Vụ … Bắn Chết … !

.

“ … Khẩn Trương … ! “

.

“ Đặc Vụ Đã Bắn Chết Trương Tấn Sang CTN

+ Nguyễn Tấn Dũng - Thủ Tướng Chính Phủ. “

.

“ Quân Pháp Đã Bắn Chết Tư Lệnh QK-7

+ Chính Ủy Quân Khu 7 - Xong Hết Rồi. “

.

Nông Quốc Tuấn - Mang Nhân Sự Không Đảng Phái ... !

Vào ... Thay Hệ Thống Ủy Ban ~ Sở Ngành TP-HCM ... ?

.

Có ... Chống Đối - Bắn ... Đếm Xác Lãnh Thưởng.

 Tính Theo Quy Định Của HN 10 > 7 > 5 Tỷ VNĐ.

 

  

 

 

12-h   12-p   22/10/2014.

Chiến Hạm Các Nước … Bao Gọn Miền Trung ~ Nam.

Đặc Vụ … Bắn Trương Tấn Sang ~ Nguyễn Tấn Dũng … !

“ Để Tư Lệnh ~ Chính Ủy QK-7 … Quân Pháp Bắn …

Pháp Chủ … Cho Thưởng 2 Mạng … 100 Tỷ VNĐ … ? “

.

“ Đặc Vụ - Giám Sát Quân Pháp … Sử Tử … !

Hỏa Thiêu > Hoàn Thủy > Cho Hết Đầu Thai. “

 

 

 

11-h   31-p   22/10/2014.

Pháp Chủ - Tư Lệnh Hội Đồng Quyền Lợi CDTVN

Trưởng Ban Tiết Chế Chính Trị QG - Thông Báo … :

Những Kẻ … Vi Hiến … Chống Đối Chế Độ QH …

Cậy Quyền … Nhiễu Loạn Xã Hội … Đã Vào Khung.

.

“ … Sử Tử Toàn Bộ …!

  Theo Đúng Hiến Pháp. “

.

“ Chúng Cấu Kết Ngoại Bang … Chống Phá Chính Trị

Bức Bắt Dân Chúng … Bóc Lội … Phải Đền Tội … ! “

 

 

 

10-h   44-p   22/10/2014.

Pháp Chủ - Nhắc … Không Được Bắt … Để Làm Tiền :

Bắn Chết > Hỏa Thiêu > Hoàn Thủy … Khỏi Đầu Thai.

.

“ Quân Lệnh Như Sơn … !

    Chống Lệnh Sử Tử … ? “

 

 

 

8-h   48-p   22/10/2014.

Nông Quốc Tuấn … Chuẩn Bị 20 Nhân Sự KĐP … !

Tiến Sỹ Xã Hội Học … Thay Thế Khẩn Trương … ?

( … Bắn Xong 4 Mạng Rồi - Tuyển Người Gấp Đi ...

Đưa Nhân Sự Đến UB-QH … Kiểm Chứng Tài Năng ) :

.

“ Ban Chủ Thể … Tham Khảo … Biểu Quyết Xong ... !

Là Thay Thế Chức Vụ … 4 Kẻ Phản Quốc … ? “

.

“ … Ok … ! “

 

 

 

7-h   47-p   22/10/2014.

Pháp Chủ - Tư Lệnh Hội Đồng Quyền Lợi CDTVN :

Treo Thưởng 50 Tỷ … Bắn Một Mạng ... Phản Quốc.

Tư Lệnh ~ Chính Ủy Quân Khu Thủ Đô HN.

Tư Lệnh ~ Chính Ủy Bộ Tư Lệnh Cảnh Vệ.

.

“ 4 Mạng 200 Tỷ VNĐ … Binh Sỹ Chiến Đi … !

Phản Quốc … Ai Cũng Có Quyền … Bắn Chết. “

.

“ … Ok … ! “

 

“ Bắn Chết Bọn Này … Là Những Kẻ Vi Hiến … !

Đang Hoành Hành Tại Quốc Hội - Chốn Sạch ... ? “

 

 

 

6-h   36-p   22/10/2014.

Đặc Vụ Nòng Cốt - Lực Lượng Mạnh Khẩn Trương … :

Đặt … Các Cơ Quan Đầu Não … Vào Tầm Phụt … !

Dùng Hỏa Lực Mạnh - Để Áp Chế Chính Trị … !

Bật … Là Phụt - Hóa Vàng Chúng Nó Luôn Đi … ? “

.

“ … Ngay … ! “

.

Pháp Chủ Thưởng … 50 Tỷ … Bắn … Phản Quốc … :

“ Tư Lệnh ~ Chính Ủy Quân Khu Thủ Đô … Ngay … !

Thằng Này … Là Vỉ Của Putin … Rất Nham Hiểm … “

Nó … Đủ Trò …=> Chống Đối Chế Độ Quốc Hội … ?

.

“ … LL Vũ Trang ND … Bắn … ! “

 .

Này Bọn Đầu Lợn ... Tăng Vào Nổi Thủ Đô Không ... !

Hàng Của Các Cụ Mà Phụt ... Thì Tăng Thành Tang ... ?

 .

An Tâm Đi ... 1 Mạng 50 Tỷ VNĐ ... !

Thì Cận Vệ ... Cũng Dình ... Để Bắn ... ? 

 .

Bắn Phản Quốc - Thì Ai Chẳng Muốn Lập Công ... ?

Vừa Thăng Quan Tiến Chức ... Vừa Hưởng Tiền Thưởng.

.

Haaaaaaaaa ... !

 

 

 

5-h   50-p   22/10/2014.

Trợ Lý Tiết Chế … QĐ Ấn Độ ~ Triều Tiên … :

“ Tham Quan Việt Nam … Đã Mua Chuộc Đặc Vụ …

Việc Cần Làm Nhất … Phải Loại Bỏ Đảng Viên … ! “

Để Các Đặc Vụ … Thực Sự Công Tâm … Bắn … ?

.

Họ Có Viết Đơn … Ra Khỏi Đảng … Cũng Hỏng … !

Bởi Kết Cấu Đảng Phái … Quan Hệ … Khó Dời … ?

“ Miệng Lưỡi Con Người … Đáng Sợ Hơn … Rắn Độc

Nếu Con Người … Muốn Triệt Hại … Tạo Hận Thù. “

.

“ Bóc Gỡ Đảng Viên - Tuyển Quân Không Đảng Phái … !

Đó Là Cách Duy Nhất … Phòng Tránh … Nội Gian … ? “

Giám Sát ~ Nhắc Việc … Sử Tử … Tội Vi Hiến … !

Ủy Viên ~ Đặc Vụ … Bỏ Đảng Phái … Mới An … ?

.

Đinh Tiến Dũng Bộ Trưởng … Tài Chính.

Nguyễn Văn Bình Thống Đốc Ngân Hàng.

Trương Tấn Sang Chủ Tịch Nước VN.

Nguyễn Tấn Dũng Thủ Tướng Chính Phủ.

Hoàng Chung Hải - Phó Thủ Tướng CP.

Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó CT Quốc Hội.

Phùng Quang Thanh - Bộ Trưởng Quốc Phòng.

Trần Đại Quang - Bộ Trưởng ... Công An.

Nguyễn Bắc Son - Bộ Trưởng ... Thông Tin.

 .

“ Đặc Vụ Nhận ... Bắn =>... Báo … Đã Xong … !

Nhưng Pháp Chủ … Biết … Chúng Còn Sống … ? “

 

“ … Người Việt - Khó Tin … ? “

 .

Những kẻ Trong Danh Sách Trên ... Tội Vi Hiến ... !

TL => Giám Sát Đặc Vụ ... Bắn Chết Bằng Được ... ?

 

 

 

12-h   12-p   22/10/2014.

Pháp Chủ - Tư Lệnh Hội Đồng Quyền Lợi CDTVN

Trưởng Ban Tiết Chế … Cần Trụ Sở Làm Việc … :

Lệnh … Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân TP Hà Nội …

Bàn Giao Nhà … Làm Trụ Sở Ban Tiết Chế … !

.

“ Hạn 72-h Pháp Chủ - Trực Tiếp Nhận Trụ Sở

Đã Chọn … Tại Ngã 5 Phố Bà Triệu … HN. “

Trợ Lý … Chủ Tịch Đảng Lao Động … Khẩn Trương

Lo … Trụ Sở … Ban Tiết Chế … Để Làm Việc … ?

.

Nhà Này … Làm Trụ Sở Riêng -  Của Trưởng Ban … !

( Tư Lệnh Hội Đồng …~ Trưởng Ban … )=>... Vỉa Hè Sao ?

.

Pháp Chủ - Kiêm 2 Chức ... Cần Trụ Sở Riêng

Điều Hành Hội Đồng QLCDTVN ~ Ban Tiết Chế.

.

“ … Chống Lệnh - Sử Tử … ? “

 

 

Last Updated on Wednesday, 22 October 2014 21:29
Read more...
 
LOẠN ÂM - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 18 June 2014 00:13

Việt Nam Loạn Âm … Do Chính Trị … Phát Sinh … !

Chế Độ Nhà Nước … Muốn Mê Hoặc Lòng Người … ?

Thầy Bà Thất Đức … Xúi Chính Quyền Làm Bậy … !

Cúng Tế Âm Binh … Kiểu Nghịch Đạo … Hại Đời … ?

Pháp Chủ ... Nói Cho Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân => Biết Tình Hình Việt Nam ... Đang Loạn Âm … Kiểu Gì … :

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:02
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

Vạn Vật Đều Có … Giá Trị Riêng … Hữu Ích … !

Muôn Loài Đều Biến Dịch > Sinh Tồn ~ Chuyển Hóa

Người Có Đạo … Trời > Đất > Vạn Vật ... Có Đạo

Ngộ Đạo => Là Hiểu Về Quy Luật … Tự Nhiên … !

5-h   5-p   18/6/2014.

Trời Ban Sứ Mệnh … Pháp Chủ Là Người … :

Cầm Pháp Chế Nhà Trời … Giúp Nhân Gian …

Bình Định Loạn Âm … Phục Nhân Hướng Đạo … !

Đạo Sống Làm Người … Phải Có Đức Nhân … ?

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:06
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
KIM CANG ĐẠI PHÁP - Do Đức Đạt Ma Sư Tổ Sáng Lập, Là Nội Công Thượng Thừa Võ Học. Kim Cang Bất Hoại > Vừa Dưỡng Sinh Triệt Tiêu Bệnh Tật, Tinh Túy Của Phật Pháp Đạo Học. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 May 2013 19:42

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 07:25
Read more...
 
ĐẠO THÁNH - ĐẤT VIỆT : Tôn Thờ Chủ Nghĩa Quyền Lực, Lấy Triết Học Tam Giáo : ( Phật - Nho - Lão )=> Làm Lề Luật. Âm Dương Đồng Nhất Lý - Thiện Ác Báo Ứng Ngay. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 14 December 2011 06:38


HẦU BÓNG ĐỒNG CHÍ

( Giá Đồng thứ 37 - của Công Đồng Bốn Phủ )

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 18:45
Read more...
 
GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V… PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 19 August 2011 23:06

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:31
Read more...
 
ĐÀO TẠO - DỤNG PHÁP => HẦU ÂM : Dành Cho Những Người Có Căn Hầu Đồng … Bóng Thánh => Của Trần Triều > Bốn Phủ Công Đồng. Không Cần Phải Giải Căn, Vẫn Tránh Được … Lệ Thuộc … “Tốn Kém > Hao Tổn “ Kinh Tế Vật Chất. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 23 July 2011 06:23

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:38
Read more...
 
THẦN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG LÀ GÌ ?.........SAO LẠI CHỮA ĐƯỢC BỆNH ?.........VÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ KHAO KHÁT CỦA NHIỀU NGƯỜI. PDF Print E-mail

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THẦN HỌC:

           Thần Học Phương Đông là một bộ môn khoa học tâm linh huyền bí đối với quan niệm của những người bình thường. Và là chuyên khoa về học thức linh diệu, đối với những người thận trọng trong quan niệm về khoa học biện chứng.

Thần Học Phương Đông giúp những người tu luyện ứng dụng được sức mạnh tâm linh dựa trên nền tảng của văn hoá Phương Đông, để phục vụ những nhu cầu cần thiết hữu ích, đối với cuộc sống của nhân loại, như sức khoẻ, trí tuệ, tài năng, phúc lộc…v…v…

Hơn nữa là Thần Học Phương Đông không mang mầu sắc của tôn giáo, mà hoàn toàn là khoa học, tập hợp ứng dụng những tinh tuý của pháp thuật, thuật học kỳ môn, tinh hoa tâm linh giáo lý của các tôn giáo, đạo giáo, thuật giáo, không riêng của Phương Đông. Mà ứng dụng giao diện tâm linh của cả nhân loại để phục vụ nhu cầu cuộc sống mọi mặt cần thiết hữu ích đối với nhân loại.

Last Updated on Thursday, 21 July 2011 15:24
Read more...
 
More Articles...

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

THAM KHẢO

TRÌNH TỰ ĐÀO TẠO

Bước đầu nhập môn :


Để trở thành một Pháp Sư, có được khả năng tự cứu mình và giúp đời, phát triển công danh sự nghiệp - Trên lo việc Trời việc Phật, việc của tâm linh con người. dưới giúp được việc trần gian. Người nhập môn Thần Học Phương Đông sẽ trải qua những bước sau :

Liên kết - Hợp tác