Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Thiên Sứ PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Sunday, 22 February 2015 10:14

 PC ... Lệnh - Chống Phản Gián 

.

ĐCS-VN Còn Tồn Tại ...=>... PC - Còn Cấm Vận VN.

.

“ … Quy Phạm - Sử Tử … “

.

 Lệnh Sử Tử :

.

Hôn Nhân - Chính Trị

 

PC-SH … Pháp Chế Nhà Trời   &   Thống Trị Tam Giới … !

Khi … Nở Nụ Cười … Hoa Lá … =>… Cũng Cười Theo … ?

Trừng Mắt - Tức Dận …=>… Đất Trời Biến Đổi … !

Tạo Phúc Nhân GianThời Đại Mới  - Toàn Cầu … ?

 .

Thần Giác Vô Cực => … Che Mắt … Pháp Chủ … Sao … !

Đạo Lý … Muôn Đời => Là Người … Phải Thuận Trời … ?

… Trứng … Đập Vào Đá … Là … Chứng Chỉ Có Vỡ … ! )

Phàm Nhân - Đấu Trí Với Thánh Thần => … Bọn Ngu … ?

.

“ … Bao Xân … “

.

Pháp Chủ - Xây Đền Thần Nông

.

14    13    12    11    10                    1  

.

 Đạo Đức Hồ Chí Minh :

  .

Sắc Phong - Quân Chủ & Pháp Chế :

 .

Quy Định - Nhà & Đất Đặc Khu Trung Ương TCCT-ĐC :

 .

Viện Ẩm Thực Toàn Cầu

 

 

16-h   46-p   5/3/2015.

PC … Lệnh - Bắn … Lãnh Đạo Bộ Thương Mại Nhật.

Tội Vi Phạm … Cấm Vận VN … Ngay Lập Tức … ?

“ Lệc … Dội Bom Giết Sạch Dân Nhật … Không Tha.

24-h Mang Xác … Hội Đồng Lãnh Đạo … Nước Nhật “ :

.

“ Giao QĐ-3 … Quân Pháp Cơ Động => TCCT Địa Cầu … !

Hội Đồng 19 Chính Đảng … Quản Nhật =>… Phản Dán … ? “

.

“ … Cãi Sao … ? “

 

 

 

10-h   20-p   5/3/2015.

PC … Lệnh - Cáp Treo Tỉnh Sơn La > Cao Bằng … :

“ Làm - Theo Bản Chất Nội Bộ Vùng Cao … Luôn … !

Nối Với Hệ Thống Cáp Treo Liên Khu …-… Sau … ? “

( Dung Máy Dilazel - Chạy Trên Cáp Treo … Toàn Bộ. )

.

“ Khẩn Trương … Để … Bạt Đỉnh Núi … Xây Đô Thị … !

Chạy … Máy Diazel Trên Cáp Treo - Thích Hợp Nhất … ? “

“ Giảm 50% Toàn Bộ Các Loại Thuế … ĐK-TCCT-ĐC …

+ Sơn La > Cao Bằng - PC Thừa Tiền … Nên Giảm Thuế. “

.

“ … Thống Nhất … ! “

.

“ Chế Độ ĐCS … Bóc Lột Dân =>… Đến Xương Tủy … !

60% Ngân Khố Quốc Gia …=>… Quân Đội ĐCS Nuốt … ? “

“ Quân Của PC Làm Việc QT  - Hưởng Lương HĐ-TCCT-ĐC

Các Nước CĐQH Góp Tiền Trả Lương - Quân TCCT-ĐC … ! “

.

( 100% Các Công Ty … Sông Công … Hàng Ngày Làm Ra Tiền … !

Thừa Tiền Nuôi Cả Dân Luôn )=>… ĐCS … Dám Chơi … Không … ?

.

“ … Vuông Luôn … ? “

 

 

 

7-h   57-p   5/3/2015.

Pháp Chủ - Nâng Cấp Nhạc Viện Quốc Gia … HN … !

Thành => “ Viện Âm Nhạc Và Thơ Ca - Toàn Cầu “ … ?

Xây 300 Tầng … Đầu Tư … Đạt Chuẩn Quốc Tế … !

Lệnh 19 Chính Đảng - Đầu Tư … Thật Mạnh Tay … ?

.

“ Bộ Môn => Hòa Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc … VN … :

Pháp Chủ Bao Xân Giáo Cụ ~ Lương … Vĩnh Viễn. “

“ 14-QC => Lập Ngay - Quỹ Bảo Trợ & Phát Triển … !

30.000 Tỷ VNĐ =>… Hòa Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc … ? “

.

“ … Thống Nhất … ! “

.

“ Phải Cho … ĐCS … Biết => Thế Nào Là Âm Nhạc … !

Một Lũ … Cặn Bã Rẻ Tiền …=>… Đáng Phỉ Nhổ … ? “

 

 

 

5-h   15-p   5/3/2015.

Pháp Chủ - Đầu Tư =>… Làm Phim Hoạt Hình 3D … !

Giao Trực Tiếp … Phu Nhân Mỹ - Quản Việc Này … ?

Dùng Quỹ Quân Vụ - Làm Bộ Phim Nhiều Tập … :

Phỏng Về Lịch Sử … Nguồn Gốc Dân Tộc Việt … !

.

Từ … Thiên Sứ Thần Nông … Đến Thời … Pháp Chủ.

“ Yêu Cầu … Sự Thật … Về Lịch Sử … Phơi Bầy … :

Một Cách Nhân Văn - Cường Độ Giáo Dục Mạnh … ! “

Giáo Đời … Dậy Trẻ Em … Lẽ Sống Làm Người … ?

.

Kinh Phí … Không Giới Hạn … !

Cần Chất Lượng ~ Đạt Đích … ?

 

 

 

2-h   42-p   5/2/2015.

PC … Công Bố - Đã Xóa Sổ … Đảng Của Putin … !

Còn Một Vài Cá Thể … Chốn Chạy - Đang Truy Tìm.

( Lệnh … Toàn Cầu Truy Nã … Triệu Phú Trở Lên …

Thành Viên Đảng Của Obama )=> Đảng Dân Chủ Mỹ.

.

Giao Cho Quân Đoàn 3 … Quân Pháp Cơ Động … !

Sử Tử - Theo Hiến Pháp Mỹ =>… Đã Quy Định … :

.

Phản Nghịch Lãnh Tụ CĐQH … Hình Phạt - Sử Tử … !

Sông Công Tài Sản … 100% Vào Hội Đồng TCCT-ĐC.

“ PC … Thưởng Quân Pháp 50% - Quân Đội Mỹ 50%

Như Đã Tuyên Bố … Lệnh Bắn Đảng Của Obama … ? “

.

“ … Khẩn Trương … ! “

.

Lưới Trời Lồng Lộng … !

Chốn Đâu Cho Thoát … ?

 

 

 

23-h   03-p   4/3/2015.

PC … Truất Quyền Hội Đồng Quân Pháp Nước Anh … !

Tội … Nước Anh => Toàn Phản Dán Làm Quân Pháp … ?

Lệnh Bắn 90 Quân Pháp … Anh =>… 3 Hội Đồng  … !

( Sông Công Quân Đội Anh Vào HĐ-TCCT Địa Cầu. ) :

.

“ Lập Hội Đồng Thanh Tra => Loại Bỏ … Đảng Bảo Thủ … !

Tội Đảng Này => Phản Nghịch Pháp Chủ - Phải Xa Thải … ? “

.

“ … Khẩn Trương … ! “

.

“ Quân Đội Anh Lệc … Là Dội Bom Giết Sạch … !

Thích Giở Trò … Qua Mặt Phu Nhân Anh Sao … ? “

 

 

 

22-h   02-p   4/3/2015.

PC … Lệnh => Bắn TB … Ban Tư Pháp Trung Ương.

“ Bắn TB … Ban Tư Pháp … Hà Nội ~ … Hải Phòng … !

Bọn Nào Trung Gian … Đầu Tư =>… Bắn Cả Nhà … ? “

Pháp Chủ …=>… Chỉ Định Đầu Tư … Rõ Địa Chỉ … :

.

“ Trung Gian Là Phản Gián - Chống Phá Pháp Chủ … !

Bắn Toàn Bộ … Bọn Tư Pháp … Và Trung Gian … ? “

.

“ … Hết Phản Gián … ! “

 

 

 

17-h   57-p   4/3/2015.

PC … Lệnh - Bắn Toàn Bộ Hệ Thống Lãnh Đạo … !

Và Chủ Đầu Tư … Truyền Hình Số … Liên Khu … ?

“ Lệnh Sông Công Toàn Bộ Inernet ~ Truyền Hình Số :

Phát Sóng Vệ Tinh =>… Tội Nghịch Phản Pháp Chủ. “

.

“ … Hết Phản Luôn … ? “

 

 

 

16-h   46-p   4/3/2015.

( PC … Lập Ban Kiểm Duyệt Biên Tập VTV-1 & VOV-1.

Dùng Nhân Sự )=> Lực Lượng Văn Nghệ Quân Khu 3 … !

“ Lệnh Bắn Toàn Bộ Người Miền Trung > Miền Nam …

Nhân Sự Ban Biên Tập VTV-1 Và VOV-1 … Gấp … ? “

.

“ Người Theo Pháp Chủ … Bị Giằng Kéo Mua Chuộc … !

Tham Tiền … Mà Phản Lại Chính Mình => Là Giết … ? “

( Pháp Chủ …=>… Cầm Cân Về Quân Sự - Toàn Cầu … !

Là Cầm Chắc )=> 80% Chính Trị Liên Khu TCCT-ĐC … ?

.

“ … Bật Lại - Là Giết … ! “

.

PC … Nâng Cấp => Viện Y Học Cổ Truyền Tuệ Tĩnh … !

Trở Thành => “ Viện Y Lý & Dược Học Phương Đông “ … ?

Đầu Tư Mạnh =>… Nghiên Cứu > Sản Xuất ~ Triết Xuất … :

Các Loại Thuốc Tiêm > Viên Nén > Thực Phẩm DD …V…V…

.

Đào Tạo : … Điều Dưỡng Viên … Đến Trên Đại Học … !

Cùng Các Thuật Học => Chữa Bệnh Không Dùng Thuốc.

“ Lệnh 19 Chính Đảng Đầu Tư … Thật Mạnh Tay …

Xây Lại Toàn Bộ … 200 Tầng … Hiện Đại Nhất … ? “

 

 

 

14-h   41-p   4/3/2015.

PC … Lệnh - Bắn TB Ban Biên Tập VOV-1 Và VTV-1.

Giết Cả Nhà Theo Cam Kết =>… Vừa Ký Xong … !

“ Chương Trình Phát Sóng =>… Ban Biên Tập Tuyển Chọn.

Phát Thanh Vi Hiến … Ban Biên Tập =>… Khỏi Cãi … ? “

.

“ … Giết Sạch Khẩn Trương … ! “

 

 

 

11-h   22-p   4/3/2015.

Bọn VOV-1 … Lợi Dụng Việc Đưa Tin Về Lễ Hội … :

Công Bố Nguyên Văn - Công Điện Thủ Tướng … Sao … ?

( 1 Câu Thủ Tướng … Đủ Để Bắn …=>… Toàn Bộ … !

Tất Cả Nhân Sự )=> Đài VOV-1 Thay Hết Người Mới.

.

“ Một Đằng Nói - Một Đằng Bắn =>… Bên Nào Hơn … !

Bắn Chết Rồi - Thành Xác Chết … Nói Được Không … ? “

“ TĐTB~ĐCS … Cài 100% Phản Dán Vào Đài VOV-1.

Nói Được Một Câu …=>… Bị Bắn Chết Toàn Bộ … ! “

.

“ … Ngu Mới Phải Chết … !

… Nướng Quân - Vô Nghĩa … ? “

.

“ Giết Sạch Toàn Bộ Hệ Thống Lãnh Đạo ~ Kỹ Thuật FBT … !

 Và Nhân Sự Quản Modem Wifi Toàn Đặc Khu … Luôn … ? “

.

Toàn Bộ Số Nhân Sự Thay - Về Thông Tin & Truyền Thông :

Bắt Cả Nhà =>… Ký Cam Kết - Lấy Tính Mạng Bảo Đảm … !

.

“ … Phản Nghịch - Giết Cả Nhà … ! “

.

“ PC … Lệnh - 19 Chính Đảng … Đầu Tư Bệnh Viện … !

Xây Lại Bệnh Viện Thanh Nhàn Hà Nội - 200 Tầng … ? “

“ TK … 4 Tầng Phòng … 1 Tầng Làm Vườn Hoa … !

Đạt Chuẩn => Bố Cục Của Chất Lượng Bệnh Viện … ? “

.

“ Nhà … Xây Hình Chữ Thập … Để Tăng Không Gian … !

Tăng … Hệ Thống Cửa Sổ … Và … Vững Chắc Hơn … ? “

 

 

 

Last Updated on Thursday, 05 March 2015 09:52
 
LOẠN ÂM - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 18 June 2014 00:13

Việt Nam Loạn Âm … Do Chính Trị … Phát Sinh … !

Chế Độ Nhà Nước … Muốn Mê Hoặc Lòng Người … ?

Thầy Bà Thất Đức … Xúi Chính Quyền Làm Bậy … !

Cúng Tế Âm Binh … Kiểu Nghịch Đạo … Hại Đời … ?

Pháp Chủ ... Nói Cho Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân => Biết Tình Hình Việt Nam ... Đang Loạn Âm … Kiểu Gì … :

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:02
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

Vạn Vật Đều Có … Giá Trị Riêng … Hữu Ích … !

Muôn Loài Đều Biến Dịch > Sinh Tồn ~ Chuyển Hóa

Người Có Đạo … Trời > Đất > Vạn Vật ... Có Đạo

Ngộ Đạo => Là Hiểu Về Quy Luật … Tự Nhiên … !

5-h   5-p   18/6/2014.

Trời Ban Sứ Mệnh … Pháp Chủ Là Người … :

Cầm Pháp Chế Nhà Trời … Giúp Nhân Gian …

Bình Định Loạn Âm … Phục Nhân Hướng Đạo … !

Đạo Sống Làm Người … Phải Có Đức Nhân … ?

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:06
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
KIM CANG ĐẠI PHÁP - Do Đức Đạt Ma Sư Tổ Sáng Lập, Là Nội Công Thượng Thừa Võ Học. Kim Cang Bất Hoại > Vừa Dưỡng Sinh Triệt Tiêu Bệnh Tật, Tinh Túy Của Phật Pháp Đạo Học. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 May 2013 19:42

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 07:25
Read more...
 
ĐẠO THÁNH - ĐẤT VIỆT : Tôn Thờ Chủ Nghĩa Quyền Lực, Lấy Triết Học Tam Giáo : ( Phật - Nho - Lão )=> Làm Lề Luật. Âm Dương Đồng Nhất Lý - Thiện Ác Báo Ứng Ngay. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 14 December 2011 06:38


HẦU BÓNG ĐỒNG CHÍ

( Giá Đồng thứ 37 - của Công Đồng Bốn Phủ )

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 18:45
Read more...
 
GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V… PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 19 August 2011 23:06

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:31
Read more...
 
ĐÀO TẠO - DỤNG PHÁP => HẦU ÂM : Dành Cho Những Người Có Căn Hầu Đồng … Bóng Thánh => Của Trần Triều > Bốn Phủ Công Đồng. Không Cần Phải Giải Căn, Vẫn Tránh Được … Lệ Thuộc … “Tốn Kém > Hao Tổn “ Kinh Tế Vật Chất. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 23 July 2011 06:23

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:38
Read more...
 
THẦN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG LÀ GÌ ?.........SAO LẠI CHỮA ĐƯỢC BỆNH ?.........VÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ KHAO KHÁT CỦA NHIỀU NGƯỜI. PDF Print E-mail

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THẦN HỌC:

           Thần Học Phương Đông là một bộ môn khoa học tâm linh huyền bí đối với quan niệm của những người bình thường. Và là chuyên khoa về học thức linh diệu, đối với những người thận trọng trong quan niệm về khoa học biện chứng.

Thần Học Phương Đông giúp những người tu luyện ứng dụng được sức mạnh tâm linh dựa trên nền tảng của văn hoá Phương Đông, để phục vụ những nhu cầu cần thiết hữu ích, đối với cuộc sống của nhân loại, như sức khoẻ, trí tuệ, tài năng, phúc lộc…v…v…

Hơn nữa là Thần Học Phương Đông không mang mầu sắc của tôn giáo, mà hoàn toàn là khoa học, tập hợp ứng dụng những tinh tuý của pháp thuật, thuật học kỳ môn, tinh hoa tâm linh giáo lý của các tôn giáo, đạo giáo, thuật giáo, không riêng của Phương Đông. Mà ứng dụng giao diện tâm linh của cả nhân loại để phục vụ nhu cầu cuộc sống mọi mặt cần thiết hữu ích đối với nhân loại.

Last Updated on Thursday, 21 July 2011 15:24
Read more...
 
More Articles...

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

GIÚP : CÓ PHÁP LỰC

KHAI MỞ GIÁC QUAN

THUẬT HỌC KỲ MÔN

TỬ VI :

 

Người tu học bộ môn Tử Vi điều quan trọng và khó nhất, đó là giải đoán lá số, đoán phúc họa - đường đời, của người xin lá số.

Liên kết - Hợp tác