Whyus

Join Now

ƯỚC MƠ VÀ HÀNH ĐỘNG Thưa các bực sư phụ của đạo - đời. Thưa các nhân sỹ cao minh - cao đạo. Thưa bách gia trăm họ quan tâm đến Thần Học Phương Đông. Đức Minh trải qua một thời gian dài tu luyện - học hỏi - chiêm nghiệm về...

Home
Đạo Lý PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 18 December 2014 12:12

16-h   06-p   10/12/2014.

Đạo - Con Đường Hoàn Mỹ … Nhân Loài Thăng Tiến.

Chính Trị … Trật Tự Xã Hội …=>… Đạo Thiết Lập.

“ Đạo Không Phải Là Việc Mị Đời … Tôn Phục … !

Đạo Là Chính Lý - Do Đại Chúng … Suy Tôn … ? “

.

Cương Lãnh : Hội Đồng Tiết Chế - Chính Trị Địa Cầu

.

Không Có Loài Nào … Độc Ác Hơn Loài Người …

~ Khát Máu Và Tàn Bạo Hơn Được Con Người … !

Bởi Vậy Tạo Hóa Sinh Đạo … Người … Giác Ngộ …

Người Thất Đức ~ Vô Đạo … Không Thể Dung Tha … ?

.

“ … Chân Lý - Lẽ Sống … ! “

.

Hội Đồng Cung Ứng - Lãnh Tụ CĐQH Địa Cầu

.

Cương Lãnh - Quốc Dân Đảng

 

 

22-h   22-p   18/12/2014.

PC - Lệnh … 4000 Trực Thăng 12000 BBCĐ … Tại Mỹ :

Trình Diễn Sức Mạnh … Giết TB-LL Bảo Vệ Obama … !

“ Bắn … Bộ Trưởng QP-VN Người Mỹ … Bị Cài … ?

BC 4 Bộ … CP Mỹ => Hội Đồng TCCT Địa Cầu. “

.

“ Bộ Tài Chính > Công Thương > Thông Tin > Ngoại Giao.

Cho ... Mỹ ... Vào Khuôn Khổ => Chế Độ Quốc Hội … ? “

“ Quốc Hội Mỹ Lệc … Xóa Sổ Nước Mỹ … Luôn … !

Hạn 24-h Phải Bàn Giao - Toàn Bộ Quyền Lực … ? “

.

“ … Hết Chống Đối CĐQH … ! “

.

Hạn 24-h Quân Đội Mỹ - Phải Mang Xác Obama … !

Giao Cho Hội Đồng Tiết Chế Chính Trị Địa Cầu … ?

 

 

 

19-h   09-p   18/12/2014.

Pháp Chủ - Lệnh … Sử Tử Toàn Bộ Hệ Thống … !

Lãnh Đạo Công An Giao Thông 63 Tỉnh Thành … ?

Bắn Từ Đội Trưởng … Cấp Cơ Sở … Đến Sở … !

Xa Thải TB … LLCA Giao Thông 63 Tỉnh Thành … ?

.

Tội Chống Đối Chính Trị - Chế Độ Quốc Hội … !

Bắt Người Nhà Nội Ngoại ~ Thông Gia Tòng Phạm …

30 Năm Tù … Làm Đường …> Sông Công Tài Sản …

Dùng Người Quốc Dân Đảng … Thay Thế Toàn Bộ … ?

.

“ … Lệnh Bắn - Khẩn Cấp … ! “

.

Lực Lượng Vũ Trang NDVN - Là Không Đảng Phái ... !

Công An Giao Thông - Đã Khai Trừ Khỏi LLVT - NDVN.


Phần Thiếp Theo=>

 

Last Updated on Thursday, 18 December 2014 15:46
Read more...
 
LOẠN ÂM - ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 18 June 2014 00:13

Việt Nam Loạn Âm … Do Chính Trị … Phát Sinh … !

Chế Độ Nhà Nước … Muốn Mê Hoặc Lòng Người … ?

Thầy Bà Thất Đức … Xúi Chính Quyền Làm Bậy … !

Cúng Tế Âm Binh … Kiểu Nghịch Đạo … Hại Đời … ?

Pháp Chủ ... Nói Cho Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân => Biết Tình Hình Việt Nam ... Đang Loạn Âm … Kiểu Gì … :

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:02
Read more...
 
ĐỜI NGƯỜI VÀ SỨ MỆNH PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Monday, 07 October 2013 15:58

Vạn Vật Đều Có … Giá Trị Riêng … Hữu Ích … !

Muôn Loài Đều Biến Dịch > Sinh Tồn ~ Chuyển Hóa

Người Có Đạo … Trời > Đất > Vạn Vật ... Có Đạo

Ngộ Đạo => Là Hiểu Về Quy Luật … Tự Nhiên … !

5-h   5-p   18/6/2014.

Trời Ban Sứ Mệnh … Pháp Chủ Là Người … :

Cầm Pháp Chế Nhà Trời … Giúp Nhân Gian …

Bình Định Loạn Âm … Phục Nhân Hướng Đạo … !

Đạo Sống Làm Người … Phải Có Đức Nhân … ?

Last Updated on Thursday, 19 June 2014 01:06
Read more...
 
XÃ HỘI PHÂN CÔNG PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 11 October 2013 00:42

4-h   14-p   12/10/2013.

Xã Hội Phân Công - Trời Ban Sứ Mệnh …

Có Những Người Sống - Làm Lên Lịch Sử …

Cũng Có Những Người - Sống Hại Quốc Gia …

Có Những Huyền Thoại - Cũng Có Bậy Danh …

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 15:38
Read more...
 
CHỮA BỆNH - NAN Y : ( HIV - AIDS ). Suy Thận - Teo Thận - Viêm Cầu Thận, Viêm Gan B. Bại Não - Đột Quỵ, Nhược Thị - Viêm Đáy Mắt. Suy Tim. ( Viêm Phổi - Viêm Phế Quản - Viêm Họng - Viêm xoang )=> Mãn Tính. Tự Kỷ - Hoang Tưởng - Tâm Thần Phân Liệt ... PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Thursday, 30 May 2013 01:55

Last Updated on Sunday, 07 July 2013 06:57
Read more...
 
KIM CANG ĐẠI PHÁP - Do Đức Đạt Ma Sư Tổ Sáng Lập, Là Nội Công Thượng Thừa Võ Học. Kim Cang Bất Hoại > Vừa Dưỡng Sinh Triệt Tiêu Bệnh Tật, Tinh Túy Của Phật Pháp Đạo Học. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 31 May 2013 19:42

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 07:25
Read more...
 
ĐẠO THÁNH - ĐẤT VIỆT : Tôn Thờ Chủ Nghĩa Quyền Lực, Lấy Triết Học Tam Giáo : ( Phật - Nho - Lão )=> Làm Lề Luật. Âm Dương Đồng Nhất Lý - Thiện Ác Báo Ứng Ngay. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Wednesday, 14 December 2011 06:38


HẦU BÓNG ĐỒNG CHÍ

( Giá Đồng thứ 37 - của Công Đồng Bốn Phủ )

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 18:45
Read more...
 
GIÚP KHAI MỞ => THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN : Phát Triển Khả Năng Tiềm Ẩn Diệu Kỳ Của Con Người - Nhìn Và Giao Tiếp Được Với Người Âm … > Soi Được … Theo Chuyên Nghành … > Phục Vụ Việc Dụng Pháp … Tế Lễ …V…V… PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Friday, 19 August 2011 23:06

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:31
Read more...
 
ĐÀO TẠO - DỤNG PHÁP => HẦU ÂM : Dành Cho Những Người Có Căn Hầu Đồng … Bóng Thánh => Của Trần Triều > Bốn Phủ Công Đồng. Không Cần Phải Giải Căn, Vẫn Tránh Được … Lệ Thuộc … “Tốn Kém > Hao Tổn “ Kinh Tế Vật Chất. PDF Print E-mail
Written by Đức Minh   
Saturday, 23 July 2011 06:23

 

Last Updated on Friday, 05 July 2013 14:38
Read more...
 
THẦN HỌC PHƯƠNG ĐÔNG LÀ GÌ ?.........SAO LẠI CHỮA ĐƯỢC BỆNH ?.........VÀ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SỰ KHAO KHÁT CỦA NHIỀU NGƯỜI. PDF Print E-mail

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THẦN HỌC:

           Thần Học Phương Đông là một bộ môn khoa học tâm linh huyền bí đối với quan niệm của những người bình thường. Và là chuyên khoa về học thức linh diệu, đối với những người thận trọng trong quan niệm về khoa học biện chứng.

Thần Học Phương Đông giúp những người tu luyện ứng dụng được sức mạnh tâm linh dựa trên nền tảng của văn hoá Phương Đông, để phục vụ những nhu cầu cần thiết hữu ích, đối với cuộc sống của nhân loại, như sức khoẻ, trí tuệ, tài năng, phúc lộc…v…v…

Hơn nữa là Thần Học Phương Đông không mang mầu sắc của tôn giáo, mà hoàn toàn là khoa học, tập hợp ứng dụng những tinh tuý của pháp thuật, thuật học kỳ môn, tinh hoa tâm linh giáo lý của các tôn giáo, đạo giáo, thuật giáo, không riêng của Phương Đông. Mà ứng dụng giao diện tâm linh của cả nhân loại để phục vụ nhu cầu cuộc sống mọi mặt cần thiết hữu ích đối với nhân loại.

Last Updated on Thursday, 21 July 2011 15:24
Read more...
 
More Articles...

Tin mới nhất

Điều Lệ - Đào Tạo

QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA CHỮA BỆNH

QUYỀN NĂNG

Thiên Chúa Chữa Bệnh


Những người muốn sử dụng quyền năng của Thiên Chúa chữa bệnh ăn khớp với Y Lý. Không phân biệt theo tôn giáo đạo Giáo nào, Miễn là có đức tin.

Liên kết - Hợp tác